Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Thông tin liên hệ:
  • Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
  • Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
  • Email: nganhangytuong@gmail.com
  • Tel: (84-8) 39 325 234