Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Nhân rộng gương điển hình

Trần Vũ Nam Hoàng
Công tác Đoàn – Hội

644 1 YT-310 24-10-2019
2

Phát hành văn bản thông qua mạng

Trần Vũ Nam Hoàng
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

685 YT-309 24-10-2019
3

Thổi lá PCC bằng cơ giới

Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

702 YT-308 24-10-2019
4

Xây dựng vườn cây năng suất 2 tấn/ha

Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

541 2 YT-307 24-10-2019
5

Chăm sóc đặc biệt vườn cây KTCB

Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

1328 11 YT-306 24-10-2019
6

một số hoạt động nhằm gây quỹ hoạt động của đoàn

Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội

198 YT-303 12-10-2019
7

Nâng cao chất lượng trong tổ chức sinh hoạt Chi đoàn

Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội

689 1 YT-302 12-10-2019
8

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội

754 3 YT-301 11-10-2019
9

Sử dụng cây Bạch Hoa Xà Đuôi Công điều chế dung dịch thay thế thuốc hóa học chũa bệnh nấm hồng trên cây cao su

Đặng Kim Mùi
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

718 YT-298 11-10-2019
10

Máy đa năng 5 trong 1 chuyên dùng cho nông nghiệp và môi trường

Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

769 1 YT-292 10-10-2019