Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Cải tiến khay sấy mẫu tủ sấy lão hóa

Đỗ Luân Vương
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

903 6 YT-276 10-10-2019
2

Chế tạo thiết bị vệ sinh băng tải tự động

Vũ Quang Tuyên
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

396 YT-275 10-10-2019
3

Thang trượt con lăn

nguyễn hữu việt
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

457 YT-274 10-10-2019
4

Sáng kiến, giải pháp của NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG CÔN 2 - BỘ PHẬN CƠ ĐIỆN - Hệ thống lọc tinh làm mát các ổ trục máy phát Nhà máy Thủy điện Sông Côn 2

Trần Xuân Duy
Ý tưởng khác

632 YT-272 10-10-2019
5

Xây dựng Hệ thống hợp nhất hóa thông tin, tính toán, thanh toán dữ liệu sản xuất, vận hành Nhà máy thủy điện tham gia Thị trường điện bán buôn cạnh tranh

Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

386 YT-271 10-10-2019
6

Kết hợp chăn nuôi bê (me) để phòng chống bảo và giảm chi phí giai đoạn KTCB của vườn cây cao su.

Chiến Ngô ngọc
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

401 1 YT-270 10-10-2019
7

Quy trình quản trị nhân sự, đánh giá thực hiện công việc (KPI - Key Performance Indicator) trong công nghiệp thủy điện

Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

452 YT-269 10-10-2019
8

Ứng dụng văn phòng điện tử tại Doanh nghiệp Công nghiệp thủy điện

Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

382 5 YT-268 10-10-2019
9

Tái sử dụng nước từ sàn rung chế biến để làm mát và rửa mủ nguyên liệu tại máy cán cắt trong chế biến cao su

Nguyễn Quang Vịnh
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

331 YT-267 10-10-2019
10

Cạo lấy mủ đông.

Nguyễn Văn Cường
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

552 YT-265 09-10-2019