Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG CAO SU TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU BẾN CỦI

Nguyễn Mạnh Hùng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

510 YT-264 09-10-2019
2

Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của hộ trồng cao su tiểu điền đối với công tác thu mua mủ cao su nguyên liệu

Nguyen Trong Huy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

533 6 YT-263 09-10-2019
3

MỖI CƠ SỞ ĐOÀN MỘT VƯỜN CÂY

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội

491 YT-262 09-10-2019
4

Đẩy bọt serum cao su hiệu quả tại hồ cốm dây chuyền sản xuất mủ SVR3L

Nguyễn Hoàng Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

1110 232 YT-261 09-10-2019
5

GIẢI PHÁP SỬA ĐỔI MẪU MỚI BỘ TEM NHÃN SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Nguyễn Quốc Toàn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

781 YT-260 08-10-2019
6

TỦ ĐỒ TỪ THIỆN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội

482 YT-259 08-10-2019
7

CẢI TẠO NÂNG CÔNG SUẤT DÂY CHUYỀN MỦ PHỤ

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

463 3 YT-256 08-10-2019
8

GIẢI PHÁP HỒI LƯU NHIỆT LÒ SẤY MỦ CAO SU THIÊN NHIÊN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

1710 2 YT-255 08-10-2019
9

GIẢI PHÁP THU AMONIAC TỪ MỦ SKIM GIÚP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT LY TÂM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

451 YT-254 08-10-2019
10

TẬN THU NƯỚC MƯA ĐƯA VÀO PHỤC VỤ SẢN XUẤT

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

519 2 YT-253 08-10-2019