Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Thổi lá PCC bằng cơ giới

Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

987 2 YT-308 24-10-2019
2

Xây dựng vườn cây năng suất 2 tấn/ha

Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

885 2 YT-307 24-10-2019
3

Chăm sóc đặc biệt vườn cây KTCB

Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

1588 14 YT-306 24-10-2019
4

một số hoạt động nhằm gây quỹ hoạt động của đoàn

Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội

457 2 YT-303 12-10-2019
5

Nâng cao chất lượng trong tổ chức sinh hoạt Chi đoàn

Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội

1011 1 YT-302 12-10-2019
6

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội

1100 3 YT-301 11-10-2019
7

Sử dụng cây Bạch Hoa Xà Đuôi Công điều chế dung dịch thay thế thuốc hóa học chũa bệnh nấm hồng trên cây cao su

Đặng Kim Mùi
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

1013 YT-298 11-10-2019
8

Máy đa năng 5 trong 1 chuyên dùng cho nông nghiệp và môi trường

Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

1032 1 YT-292 10-10-2019
9

XÂY DỰNG VƯỜN CÂY NĂNG SUẤT 2 TẤN/HA

Võ Lâm Ngọc Ẩn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

507 4 YT-291 10-10-2019
10

Xây dựng an toàn phòng chống cháy vườn cây cao su

Đỗ Hoàng Sơn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

708 4 YT-290 10-10-2019