Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 1
Lượt xem 689

Thời gian qua, về phía TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã có Kế hoạch triển khai nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các Chi đoàn nhằm tạo được không khí vui tươi, thoải mái và giúp cho việc đoàn kết tập hợp thanh niên trong Chi đoàn của các cơ sở được tốt hơn, từ đó các hoạt động của Chi đoàn sẽ có được thêm nhiều điểm mới với sự chung sức của tất cả đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn

Trước đây, việc sinh hoạt thường tổ chức cứng nhắc thông qua việc giáo dục lý tưởng cách mạng, tuyên truyền các ngày lễ lớn cũng như triển khai các văn bản do đoàn các cấp triển khai. ngoài ra cũng có thêm một số phong trào bắt buộc trong năm đối với các tiêu chí trong bảng đánh giá hoạt động hàng năm của các cơ sở đoàn. điều này làm cho tinh thần của đoàn viên thanh niên không được nâng cao, tỏ ra không thích tham gia trong các cuộc họp Chi đoàn hay một số hoạt động mang tính bắt buộc của Chi đoàn.

Để thay đổi điều này, BCH Chi đoàn cần tìm ra những nguyên nhân và giải pháp cụ thể giúp cho việc đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được nâng cao, từ đó giúp cho phong trào đoàn của cơ sở cũng như đoàn thanh niên công ty được tốt hơn. sau  đây là một số giải pháp nhằm giúp cho việc tổ chức sinh hoạt Chi đoàn được tốt hơn.

- địa điểm: có thể thay đổi việc vị trí tại các phòng họp bằng những địa điểm ngoài trời, hay có thể đến nhà của đoàn viên nhằm giúp cho đoàn viên được giao lưu với nhau

- việc triển khai các văn bản, nhất là các văn bản tuyên truyền có thể tận dụng sự tiện lợi của mạng xã hội, tạo fanpage từ đó tổ chức thành các cuộc thi nhỏ mang tính tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia

- ngoài triển khai cần tổ chức thêm các hoạt động giúp cho đoàn viên nâng cao tính chủ động của mình, bằng cách triển khai các hoạt động cần sự chung tay của đoàn viên nhất là các hoạt động mang tính "đến ơn đáp nghĩa" như: giúp đỡ cho các gia đình chính sách hay tổ chức các hoạt động giao lưu với các đơn vị bạn (sinh hoạt ghép)

- và để tổ chức các hoạt động được tốt hơn, BCH Chi đoàn cần phải nâng cao năng lực bằng cách tích cực học tập nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức triển khai cũng như tổ chức các hoạt động phong trào giúp cho buổi sinh hoạt của Chi đoàn được tốt hơn.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Hồ Công Cuộc
Công tác Đoàn – Hội
Một Số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức phong trào cơ sở Đoàn 209 YT-152 03-09-2019
2 Hồ Minh Tuấn
Công tác Đoàn – Hội
Đa dạng hình thức sinh hoạt Đoàn 259 YT-147 28-08-2019
3 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC ĐOÀN VỤ ( ĐOÀN VỤ KHÔNG GIẤY) 264 YT-198 27-09-2019
4 Nguyễn Văn Hải
Công tác Đoàn – Hội
Giải pháp Định hướng công tác tuyên truyền 444 YT-201 29-09-2019
5 Nguyễn Văn Hải
Công tác Đoàn – Hội
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Chuyên mục“Tiếng nói công nhân cao su Dầu Tiếng” phát trên sóng phát thanh FM, Tần số 98,4MHz của Đài Truyền thanh huyện Dầu Tiếng. 189 YT-202 29-09-2019
6 Trần Vũ Nam Hoàng
Công tác Đoàn – Hội
Nhân rộng gương điển hình 645 YT-310 24-10-2019
7 Le Quoc Bao
Công tác Đoàn – Hội
Phần mềm quản lý Đoàn viên 403 YT-219 01-10-2019
8 Nguyễn Duy Thái Hà
Công tác Đoàn – Hội
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ ĐOÀN THEO MÔ HÌNH 6D 224 YT-242 03-10-2019
9 Phạm Thị Như Quỳnh
Công tác Đoàn – Hội
Ứng dụng phần mềm Canva làm bảng Infographic trong công tác thông tin, tuyên truyền. 160 YT-229 02-10-2019
10 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
TỦ ĐỒ TỪ THIỆN 202 YT-259 08-10-2019
11 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
MỖI CƠ SỞ ĐOÀN MỘT VƯỜN CÂY 219 YT-262 09-10-2019
12 Nguyễn Minh Tuấn
Công tác Đoàn – Hội
Sắp xếp tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 120 YT-282 10-10-2019
13 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN 754 YT-301 11-10-2019
14 Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội
Nâng cao chất lượng trong tổ chức sinh hoạt Chi đoàn 689 YT-302 12-10-2019
15 Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội
một số hoạt động nhằm gây quỹ hoạt động của đoàn 198 YT-303 12-10-2019