Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 1
Lượt xem 1011

Thời gian qua, về phía TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã có Kế hoạch triển khai nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các Chi đoàn nhằm tạo được không khí vui tươi, thoải mái và giúp cho việc đoàn kết tập hợp thanh niên trong Chi đoàn của các cơ sở được tốt hơn, từ đó các hoạt động của Chi đoàn sẽ có được thêm nhiều điểm mới với sự chung sức của tất cả đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn

Trước đây, việc sinh hoạt thường tổ chức cứng nhắc thông qua việc giáo dục lý tưởng cách mạng, tuyên truyền các ngày lễ lớn cũng như triển khai các văn bản do đoàn các cấp triển khai. ngoài ra cũng có thêm một số phong trào bắt buộc trong năm đối với các tiêu chí trong bảng đánh giá hoạt động hàng năm của các cơ sở đoàn. điều này làm cho tinh thần của đoàn viên thanh niên không được nâng cao, tỏ ra không thích tham gia trong các cuộc họp Chi đoàn hay một số hoạt động mang tính bắt buộc của Chi đoàn.

Để thay đổi điều này, BCH Chi đoàn cần tìm ra những nguyên nhân và giải pháp cụ thể giúp cho việc đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được nâng cao, từ đó giúp cho phong trào đoàn của cơ sở cũng như đoàn thanh niên công ty được tốt hơn. sau  đây là một số giải pháp nhằm giúp cho việc tổ chức sinh hoạt Chi đoàn được tốt hơn.

- địa điểm: có thể thay đổi việc vị trí tại các phòng họp bằng những địa điểm ngoài trời, hay có thể đến nhà của đoàn viên nhằm giúp cho đoàn viên được giao lưu với nhau

- việc triển khai các văn bản, nhất là các văn bản tuyên truyền có thể tận dụng sự tiện lợi của mạng xã hội, tạo fanpage từ đó tổ chức thành các cuộc thi nhỏ mang tính tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia

- ngoài triển khai cần tổ chức thêm các hoạt động giúp cho đoàn viên nâng cao tính chủ động của mình, bằng cách triển khai các hoạt động cần sự chung tay của đoàn viên nhất là các hoạt động mang tính "đến ơn đáp nghĩa" như: giúp đỡ cho các gia đình chính sách hay tổ chức các hoạt động giao lưu với các đơn vị bạn (sinh hoạt ghép)

- và để tổ chức các hoạt động được tốt hơn, BCH Chi đoàn cần phải nâng cao năng lực bằng cách tích cực học tập nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức triển khai cũng như tổ chức các hoạt động phong trào giúp cho buổi sinh hoạt của Chi đoàn được tốt hơn.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Phạm Thị Ngọc Giàu
Công tác Đoàn – Hội
Xây dựng trang web học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên – đoàn tập đoàn công nghiệp cao su việt nam 483 YT-323 21/06/2021