Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Nhân rộng gương điển hình

Trần Vũ Nam Hoàng
Cao su Đồng Nai

627 1 YT-310 24-10-2019
2

một số hoạt động nhằm gây quỹ hoạt động của đoàn

Nguyễn Hào Cang
Cao su Tân Biên

175 YT-303 12-10-2019
3

Nâng cao chất lượng trong tổ chức sinh hoạt Chi đoàn

Nguyễn Hào Cang
Cao su Tân Biên

668 1 YT-302 12-10-2019
4

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

729 3 YT-301 11-10-2019
5

Sắp xếp tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Nguyễn Minh Tuấn
Cao su Đồng Phú

104 YT-282 10-10-2019
6

MỖI CƠ SỞ ĐOÀN MỘT VƯỜN CÂY

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

201 YT-262 09-10-2019
7

TỦ ĐỒ TỪ THIỆN

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Cao su Bình Long

183 YT-259 08-10-2019
8

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ ĐOÀN THEO MÔ HÌNH 6D

Nguyễn Duy Thái Hà
Cao su Phú Riềng

209 YT-242 03-10-2019
9

Ứng dụng phần mềm Canva làm bảng Infographic trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Phạm Thị Như Quỳnh
Cao su Dầu Tiếng

148 YT-229 02-10-2019
10

Phần mềm quản lý Đoàn viên

Le Quoc Bao
Cao su Dầu Tiếng

388 17 YT-219 01-10-2019