Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 103

Thực hiện kiêm nhiệm các chức danh của cán bộ công nhân viên lao động giúp nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình được giao trọng trách, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong công việc. Qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giúp cấp ủy các cấp tìm ra được những cán bộ có năng lực công tác và phẩm chất tốt, là nền tảng trong công tác tạo nguồn cán bộ cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Việc thực hiện kiêm nhiệm:

+ Giúp giảm được một số biên chế trong bộ máy tổ chức hành chính Công ty, tinh gọn số lượng người làm việc, giảm bớt một số chức danh trong hệ thống chính trị tại cơ sở.

+ Giúp tiết kiệm khoản chi phí sản xuất của Công ty. Việc bố trí kiêm nhiệm chức danh đã góp phần, tăng thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách.

+ Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đoàn.

+ Việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy được nhanh chóng, đồng bộ, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy và hiệu lực quản lý, điều hành của tổ chức cơ sở.

+ Đây cũng là môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ rèn luyện, nâng cao năng lực công tác từ thực tiễn cơ sở. Qua hoạt động kiêm nhiệm, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có cơ hội rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ, khả năng tư duy toàn diện.

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

          + Nhân lực: đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và phát huy tài năng, trí tuệ của các cán bộ chuyên môn. Nâng cao tính tự chủ của các bộ phận chuyên môn trong việc giải quyết các vấn đề.

+ Quản lý: Việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy được nhanh chóng, đồng bộ, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy và hiệu lực quản lý, điều hành của tổ chức cơ sở. Qua hoạt động kiêm nhiệm, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có cơ hội rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ, khả năng tư duy toàn diện.

+ Kinh Tế:  

* Tiết kiệm được quỹ tiền lương: Qua việc tinh gọn và số lượng phù hợp, công ty đã tiết giảm quỹ tiền lương hàng năm của Công ty.

* Nâng cao thu nhập người lao động: tăng thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Hồ Công Cuộc
Công tác Đoàn – Hội
Một Số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức phong trào cơ sở Đoàn 200 YT-152 03-09-2019
2 Hồ Minh Tuấn
Công tác Đoàn – Hội
Đa dạng hình thức sinh hoạt Đoàn 246 YT-147 28-08-2019
3 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC ĐOÀN VỤ ( ĐOÀN VỤ KHÔNG GIẤY) 248 YT-198 27-09-2019
4 Nguyễn Văn Hải
Công tác Đoàn – Hội
Giải pháp Định hướng công tác tuyên truyền 417 YT-201 29-09-2019
5 Nguyễn Văn Hải
Công tác Đoàn – Hội
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Chuyên mục“Tiếng nói công nhân cao su Dầu Tiếng” phát trên sóng phát thanh FM, Tần số 98,4MHz của Đài Truyền thanh huyện Dầu Tiếng. 179 YT-202 29-09-2019
6 Trần Vũ Nam Hoàng
Công tác Đoàn – Hội
Nhân rộng gương điển hình 627 YT-310 24-10-2019
7 Le Quoc Bao
Công tác Đoàn – Hội
Phần mềm quản lý Đoàn viên 388 YT-219 01-10-2019
8 Nguyễn Duy Thái Hà
Công tác Đoàn – Hội
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ ĐOÀN THEO MÔ HÌNH 6D 208 YT-242 03-10-2019
9 Phạm Thị Như Quỳnh
Công tác Đoàn – Hội
Ứng dụng phần mềm Canva làm bảng Infographic trong công tác thông tin, tuyên truyền. 148 YT-229 02-10-2019
10 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
TỦ ĐỒ TỪ THIỆN 183 YT-259 08-10-2019
11 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
MỖI CƠ SỞ ĐOÀN MỘT VƯỜN CÂY 201 YT-262 09-10-2019
12 Nguyễn Minh Tuấn
Công tác Đoàn – Hội
Sắp xếp tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 103 YT-282 10-10-2019
13 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN 729 YT-301 11-10-2019
14 Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội
Nâng cao chất lượng trong tổ chức sinh hoạt Chi đoàn 668 YT-302 12-10-2019
15 Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội
một số hoạt động nhằm gây quỹ hoạt động của đoàn 175 YT-303 12-10-2019