Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 366

Thực hiện kiêm nhiệm các chức danh của cán bộ công nhân viên lao động giúp nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình được giao trọng trách, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong công việc. Qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giúp cấp ủy các cấp tìm ra được những cán bộ có năng lực công tác và phẩm chất tốt, là nền tảng trong công tác tạo nguồn cán bộ cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Việc thực hiện kiêm nhiệm:

+ Giúp giảm được một số biên chế trong bộ máy tổ chức hành chính Công ty, tinh gọn số lượng người làm việc, giảm bớt một số chức danh trong hệ thống chính trị tại cơ sở.

+ Giúp tiết kiệm khoản chi phí sản xuất của Công ty. Việc bố trí kiêm nhiệm chức danh đã góp phần, tăng thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách.

+ Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đoàn.

+ Việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy được nhanh chóng, đồng bộ, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy và hiệu lực quản lý, điều hành của tổ chức cơ sở.

+ Đây cũng là môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ rèn luyện, nâng cao năng lực công tác từ thực tiễn cơ sở. Qua hoạt động kiêm nhiệm, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có cơ hội rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ, khả năng tư duy toàn diện.

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

          + Nhân lực: đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và phát huy tài năng, trí tuệ của các cán bộ chuyên môn. Nâng cao tính tự chủ của các bộ phận chuyên môn trong việc giải quyết các vấn đề.

+ Quản lý: Việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy được nhanh chóng, đồng bộ, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy và hiệu lực quản lý, điều hành của tổ chức cơ sở. Qua hoạt động kiêm nhiệm, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có cơ hội rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ, khả năng tư duy toàn diện.

+ Kinh Tế:  

* Tiết kiệm được quỹ tiền lương: Qua việc tinh gọn và số lượng phù hợp, công ty đã tiết giảm quỹ tiền lương hàng năm của Công ty.

* Nâng cao thu nhập người lao động: tăng thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Phạm Thị Ngọc Giàu
Công tác Đoàn – Hội
Xây dựng trang web học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên – đoàn tập đoàn công nghiệp cao su việt nam 483 YT-323 21/06/2021