Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Bản tin pháp luật VRG

Hoàng Đức Thuận
Cao su Phước Hòa

627 2 YT-337 31-07-2021
2

“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản”

Le Quoc Bao
Cao su Dầu Tiếng

758 8 YT-324 05-07-2021
3

Phát hành văn bản thông qua mạng

Trần Vũ Nam Hoàng
Cao su Đồng Nai

1279 2 YT-309 24-10-2019
4

Các phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành tham gia hoạt động phong trào thi đua trong công nhân lao động

Nguyễn Minh Tuấn
Cao su Đồng Phú

1177 2 YT-286 10-10-2019
5

Kết hợp hội nghị Người Lao động và Hội nghị Tiểu Ban Chỉ huy Thống nhất (cấp cơ sở)

Nguyễn Minh Tuấn
Cao su Đồng Phú

496 YT-281 10-10-2019
6

Xây dựng Hệ thống hợp nhất hóa thông tin, tính toán, thanh toán dữ liệu sản xuất, vận hành Nhà máy thủy điện tham gia Thị trường điện bán buôn cạnh tranh

Trần Xuân Duy
Thủy điện Geruco - Sông Côn

547 YT-271 10-10-2019
7

Quy trình quản trị nhân sự, đánh giá thực hiện công việc (KPI - Key Performance Indicator) trong công nghiệp thủy điện

Trần Xuân Duy
Thủy điện Geruco - Sông Côn

714 YT-269 10-10-2019
8

Ứng dụng văn phòng điện tử tại Doanh nghiệp Công nghiệp thủy điện

Trần Xuân Duy
Thủy điện Geruco - Sông Côn

535 5 YT-268 10-10-2019
9

Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của hộ trồng cao su tiểu điền đối với công tác thu mua mủ cao su nguyên liệu

Nguyen Trong Huy
Cao su Bình Thuận

656 6 YT-263 09-10-2019
10

GIẢI PHÁP SỬA ĐỔI MẪU MỚI BỘ TEM NHÃN SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Nguyễn Quốc Toàn
Cao su Phú Riềng

1066 YT-260 08-10-2019