Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 576

Hiệu quả mang lại :

- Qua sáng kiến với hình thức khảo sát, trắc nghiệm trên giúp cho chúng ta nắm bắt được nhu cầu hoạt động của từng CNLĐ, để từ đó tập hợp và có phương pháp tổ chức điều hành các hoạt động phong trào phù hợp với từng loại hình theo công việc. Nhu cầu hoạt động phong trào VH,VN, TDTT… đòi hỏi phải có một thiết chế cụ thể, xây dựng sân chơi để phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của CNLĐ trong mọi thời gian, kể cả thời gian nghỉ chờ trút mủ. Đồng thời lôi cuốn được mọi người tham gia hoạt động, từ đó giúp cho người CNLĐ quên hết khó khăn vất vã, sự ưu tư…xây dựng tình đoàn kết, kỷ cương và hỗ trợ nhau trong công việc; đồng thời giúp cho người lãnh đạo Đơn vị phát hiện tài năng, những nhân tố mới để tuyển chọn bổ sung cho hoạt động phong trào ngày càng phát triển, có chất lượng cao.

- Về hoạt động phong trào qua số liệu so sánh, hằng năm có nhiều VĐV tham gia Hội thi cấp cơ sở, cấp Cty, Cấp ngành đạt thành tích cao. Điển hình bóng đá Nam-Nữ của đơn vị Tân Lợi tăng 160%.; bóng chuyền Nam-Nữ, cờ tướng của đơn vị Thuận Phú tăng 150%, Cầu lông Nam – Nữ của đơn vị Nông trường Tân Hưng tăng 300% só người tham dự…

- Phong trào Văn hóa, văn nghê số lượng CNLĐ tham gia ngày càng tăng đã tạo được phong trào văn nghệ quần chúng sôi nổi văn hóa lành mạnh trong từng đơn vị; phong trào học bổ túc văn hóa… đào tạo chuyên ngành, học nghề được CNLĐ tự giác và vận dụng vào điều kiện thực tế trong LĐSX để vừa làm, vừa học trang bị thêm những kiến thức về văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với công việc được giao.

- Về phong trào thi đua lao động giỏi CNLĐ luôn thể hiện tinh thần và trách nhiệm, tích cực trong LĐSX góp phần hoàn thành vượt mức mục tiêu sản lượng kế hoach, 11 năm liên tục giữ vững năng suất 2 tấn/ha trong toàn ngành, sản lượng vượt hằng năm kế hoạch từ 5- 8%/năm… 100% Người CNLĐ đều tích cực hưởng ứng tham gia trong LĐSX, tự giác làm thêm ngày lễ, chủ nhật ngày ra quân đầu năm, vì họ thấy được trách nhiệm và quyền lợi, vì mục tiêu chung là tăng năng suất vườn cây, năng suất lao động, gắn lợi chính đáng của bản thân và của đơn vị.

+ Năng suất lao động bình quân trên 6.000kg/lao động, Nông trường Tân Hưng trên 7.000kg/CNLĐ, Đội 2 Nông trường Thuận Phú giảm do chuyển chế độ cạo sang d4… Phong trào vệ sinh chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

+ Phong trào luyện tay nghề CNLĐ hưởng ứng tích cực, tỷ lệ tay giao cạo mủ đạt xuất sắc và giỏi 100%. Tham gia Hội thi cấp Tập Đoàn năm 2016 đạt giải II toàn đoàn, giải KK cá nhân, được công nhận 02 Bàn tay vàng và 03 kiện tướng cạo mủ cấp Ngành. Hằng năm CNLĐ đến kỳ hạn được thi nâng ngạch, bậc lương đảm bảo đúng quyền lợi.

+ Lao động tiên tiến hằng năm đạt từ 85% trở lên, ước tính tiền lương thu nhập bình quân năm 2016 đạt trên 6,7 triệu đồng /người/tháng, năm 2017 là 8,3 triệu đồng /người/tháng, năm 2018 là 8,8 triệu đồng /người/tháng.

- Hoạt động xã hội cùng với sự quan tâm Công ty, 100 % CNLĐ đều tham gia trích nộp ngày công đóng góp ủng hộ, xây dựng các nguồn quỹ như xóa đói, giảm nghèo, bệnh nhân nghèo, khuyết tật, chất độc Da cam…hổ trợ thiên tai, bảo lụt hàng tỷ đồng phục vụ an sinh xã hội…

-  Công nhân lao động luôn ý thức cao trong xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, chính trị xã hội vững mạnh toàn diện, cơ quan đạt chuẩn văn hóa…

- Cán bộ phong trào đơn vị được tu dưỡng, rèn luyện kỹ năng và thực hiện tốt các hoạt động, qua đây tạo nguồn lực, thế hệ cán bộ tương lai cho Công ty, đơn vị.

- Tình hình lao động của Công ty trong các năm qua luôn được đảm bào, không biến động lớn và đảm bảo tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Dương Thanh Long
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Áp dụng phần mềm Excel vào trong công tác chấm điểm và quản lý kỹ thuật cạo 241 YT-150 03-09-2019
2 Dương Thanh Long
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Áp dụng VBA trong công tác tổng hợp số liệu kiểm kê vườn cây cao su 01.01.2019 267 YT-151 03-09-2019
3 Trần Minh Tâm
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng việc gửi và nhận Fax bằng máy vi tính 274 YT-154 05-09-2019
4 Nguyen Huu Nghia
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Chuyển đổi định dạng file để làm giảm dung lượng lưu trữ trên ổ cứng máy vi tính. 274 YT-143 26-08-2019
5 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Cách làm việc hiệu quả công tác hành chính văn phòng 300 YT-160 09-09-2019
6 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng Phần mềm ViệtOCR rút ngắn thời gian xây dựng văn bản 274 YT-171 19-09-2019
7 Phạm Nguyễn Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá cao su 267 YT-174 21-09-2019
8 Phạm Nguyễn Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Cách lấy giá sàn SGX nhanh và đơn giản nhất 283 YT-175 21-09-2019
9 Nguyễn Đăng Cẩm
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 173 YT-180 26-09-2019
10 Đặng Từ Linh
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng phần mềm Mapinfo kết hợp phần mềm quản lý vườn cây trong công tác quản lý đất đai, vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng 512 YT-183 26-09-2019
11 Ngô Thành Nguyên
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Giải pháp thiết lập các biểu mẫu chấm điểm thi đua xếp hạng A,B,C,KK hàng tháng đối với CB.CNLĐ 197 YT-199 28-09-2019
12 VÕ THỊ PHỤNG
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Phương pháp tập huấn công tác An toàn lao động bằng giáo án điện tử và Nội dung bài giảng về công tác an toàn lao động trên vườn cây 181 YT-203 30-09-2019
13 Ngô Thành Nguyên
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Đề tài: Đánh giá thực trạng công tác thi, khen thưởng của Công ty và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi đua, khen thưởng. 159 YT-210 01-10-2019
14 Trần Trung Tính
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng phần mềm trộn đề Test Professional (Testpro) nhằm nâng cao hiệu quả ôn luyện lý thuyết Hội thi thợ giỏi cạo mủ các cấp. 189 YT-211 01-10-2019
15 Trần Vũ Nam Hoàng
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Phát hành văn bản thông qua mạng 686 YT-309 24-10-2019
16 Trần Đình Lạt
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
THÀNH LẬP BỘ PHẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 138 YT-214 01-10-2019
17 Nguyễn Thái Hải
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Giải pháp tăng cường công tác quản lý và sử dụng vật tư 142 YT-227 02-10-2019
18 Nguyễn Thái Hải
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Giải pháp khoán khai thác trên vườn cây kinh doanh, vườn cây thanh lý tái canh và vườn cây thanh lý phục vụ các dự án của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 154 YT-228 02-10-2019
19 Nguyễn Thế Lữ
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Sử dụng camera có kết nối wifi tại điểm giao nhận mủ và nhà Đội để đảm an ninh và hạn chế tiêu cực” 175 YT-234 02-10-2019
20 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Sáng kiến xây dựng phần mềm quản lý thi đua khen thưởng 871 YT-237 02-10-2019
21 Phạm Ngọc Tiến
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Giải pháp Kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông. 931 YT-247 06-10-2019
22 Nguyễn Quốc Toàn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
GIẢI PHÁP SỬA ĐỔI MẪU MỚI BỘ TEM NHÃN SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM 234 YT-260 08-10-2019
23 Nguyen Trong Huy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của hộ trồng cao su tiểu điền đối với công tác thu mua mủ cao su nguyên liệu 168 YT-263 09-10-2019
24 Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng văn phòng điện tử tại Doanh nghiệp Công nghiệp thủy điện 154 YT-268 10-10-2019
25 Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Quy trình quản trị nhân sự, đánh giá thực hiện công việc (KPI - Key Performance Indicator) trong công nghiệp thủy điện 185 YT-269 10-10-2019
26 Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Xây dựng Hệ thống hợp nhất hóa thông tin, tính toán, thanh toán dữ liệu sản xuất, vận hành Nhà máy thủy điện tham gia Thị trường điện bán buôn cạnh tranh 164 YT-271 10-10-2019
27 Nguyễn Minh Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Kết hợp hội nghị Người Lao động và Hội nghị Tiểu Ban Chỉ huy Thống nhất (cấp cơ sở) 140 YT-281 10-10-2019
28 Nguyễn Minh Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Các phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành tham gia hoạt động phong trào thi đua trong công nhân lao động 576 YT-286 10-10-2019