Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 2
Lượt xem 1078

Hiệu quả mang lại :

- Qua sáng kiến với hình thức khảo sát, trắc nghiệm trên giúp cho chúng ta nắm bắt được nhu cầu hoạt động của từng CNLĐ, để từ đó tập hợp và có phương pháp tổ chức điều hành các hoạt động phong trào phù hợp với từng loại hình theo công việc. Nhu cầu hoạt động phong trào VH,VN, TDTT… đòi hỏi phải có một thiết chế cụ thể, xây dựng sân chơi để phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của CNLĐ trong mọi thời gian, kể cả thời gian nghỉ chờ trút mủ. Đồng thời lôi cuốn được mọi người tham gia hoạt động, từ đó giúp cho người CNLĐ quên hết khó khăn vất vã, sự ưu tư…xây dựng tình đoàn kết, kỷ cương và hỗ trợ nhau trong công việc; đồng thời giúp cho người lãnh đạo Đơn vị phát hiện tài năng, những nhân tố mới để tuyển chọn bổ sung cho hoạt động phong trào ngày càng phát triển, có chất lượng cao.

- Về hoạt động phong trào qua số liệu so sánh, hằng năm có nhiều VĐV tham gia Hội thi cấp cơ sở, cấp Cty, Cấp ngành đạt thành tích cao. Điển hình bóng đá Nam-Nữ của đơn vị Tân Lợi tăng 160%.; bóng chuyền Nam-Nữ, cờ tướng của đơn vị Thuận Phú tăng 150%, Cầu lông Nam – Nữ của đơn vị Nông trường Tân Hưng tăng 300% só người tham dự…

- Phong trào Văn hóa, văn nghê số lượng CNLĐ tham gia ngày càng tăng đã tạo được phong trào văn nghệ quần chúng sôi nổi văn hóa lành mạnh trong từng đơn vị; phong trào học bổ túc văn hóa… đào tạo chuyên ngành, học nghề được CNLĐ tự giác và vận dụng vào điều kiện thực tế trong LĐSX để vừa làm, vừa học trang bị thêm những kiến thức về văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với công việc được giao.

- Về phong trào thi đua lao động giỏi CNLĐ luôn thể hiện tinh thần và trách nhiệm, tích cực trong LĐSX góp phần hoàn thành vượt mức mục tiêu sản lượng kế hoach, 11 năm liên tục giữ vững năng suất 2 tấn/ha trong toàn ngành, sản lượng vượt hằng năm kế hoạch từ 5- 8%/năm… 100% Người CNLĐ đều tích cực hưởng ứng tham gia trong LĐSX, tự giác làm thêm ngày lễ, chủ nhật ngày ra quân đầu năm, vì họ thấy được trách nhiệm và quyền lợi, vì mục tiêu chung là tăng năng suất vườn cây, năng suất lao động, gắn lợi chính đáng của bản thân và của đơn vị.

+ Năng suất lao động bình quân trên 6.000kg/lao động, Nông trường Tân Hưng trên 7.000kg/CNLĐ, Đội 2 Nông trường Thuận Phú giảm do chuyển chế độ cạo sang d4… Phong trào vệ sinh chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

+ Phong trào luyện tay nghề CNLĐ hưởng ứng tích cực, tỷ lệ tay giao cạo mủ đạt xuất sắc và giỏi 100%. Tham gia Hội thi cấp Tập Đoàn năm 2016 đạt giải II toàn đoàn, giải KK cá nhân, được công nhận 02 Bàn tay vàng và 03 kiện tướng cạo mủ cấp Ngành. Hằng năm CNLĐ đến kỳ hạn được thi nâng ngạch, bậc lương đảm bảo đúng quyền lợi.

+ Lao động tiên tiến hằng năm đạt từ 85% trở lên, ước tính tiền lương thu nhập bình quân năm 2016 đạt trên 6,7 triệu đồng /người/tháng, năm 2017 là 8,3 triệu đồng /người/tháng, năm 2018 là 8,8 triệu đồng /người/tháng.

- Hoạt động xã hội cùng với sự quan tâm Công ty, 100 % CNLĐ đều tham gia trích nộp ngày công đóng góp ủng hộ, xây dựng các nguồn quỹ như xóa đói, giảm nghèo, bệnh nhân nghèo, khuyết tật, chất độc Da cam…hổ trợ thiên tai, bảo lụt hàng tỷ đồng phục vụ an sinh xã hội…

-  Công nhân lao động luôn ý thức cao trong xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, chính trị xã hội vững mạnh toàn diện, cơ quan đạt chuẩn văn hóa…

- Cán bộ phong trào đơn vị được tu dưỡng, rèn luyện kỹ năng và thực hiện tốt các hoạt động, qua đây tạo nguồn lực, thế hệ cán bộ tương lai cho Công ty, đơn vị.

- Tình hình lao động của Công ty trong các năm qua luôn được đảm bào, không biến động lớn và đảm bảo tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 649 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 324 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 312 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 488 YT-337 31/07/2021