Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 391

- Xây dựng kho dữ liệu thông tin từ ứng dụng Googledrive thành một ổ cứng dữ liệu di động. Giúp mội nhân viên trong phòng đều có thể làm việc mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn đêm lại hiệu quả công việc cao nhất.

- Hiệu quả của ý tưởng mang lại:

+ Tiết kiệm thời gian khi thủ trưởng đơn vị phân công xử lý văn bản.

+ Giúp nhân viên vẫn đảm bảo hiệu quả tiết độ làm việc khi thay đổi hình thức làm việc.

+ Tạo thêm kho lưu trữ văn bản, dữ liệu khi trường hợp máy chủ bị hư hỏng cần sửa chữa, cơ quan Đoàn thanh niên Công ty vẫn duy trì tiến độ làm việc bình thường, không gặp khó khăn về dữ liệu lưu trữ.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 758 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 391 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 372 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 627 YT-337 31/07/2021