Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Ứng dụng phần mềm Mapinfo kết hợp phần mềm quản lý vườn cây trong công tác quản lý đất đai, vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng

Đặng Từ Linh
Cao su Phú Riềng

1000 YT-183 26-09-2019
2

Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Nguyễn Đăng Cẩm
Cao su Phú Riềng

555 YT-180 26-09-2019
3

Cách lấy giá sàn SGX nhanh và đơn giản nhất

Phạm Nguyễn Tuấn
Cao su Đồng Phú

712 43 YT-175 21-09-2019
4

Ứng dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá cao su

Phạm Nguyễn Tuấn
Cao su Đồng Phú

676 39 YT-174 21-09-2019
5

Ứng dụng Phần mềm ViệtOCR rút ngắn thời gian xây dựng văn bản

Le Quoc Bao
Cao su Dầu Tiếng

603 YT-171 19-09-2019
6

Cách làm việc hiệu quả công tác hành chính văn phòng

Nguyễn Thị Thuỳ Trâm
Hiệp Hội Cao su VN

659 1 YT-160 09-09-2019
7

Ứng dụng việc gửi và nhận Fax bằng máy vi tính

Trần Minh Tâm
Công ty mẹ - Tập đoàn

662 10 YT-154 05-09-2019
8

Áp dụng VBA trong công tác tổng hợp số liệu kiểm kê vườn cây cao su 01.01.2019

Dương Thanh Long
Cao su Sơn La

751 YT-151 03-09-2019
9

Áp dụng phần mềm Excel vào trong công tác chấm điểm và quản lý kỹ thuật cạo

Dương Thanh Long
Cao su Sơn La

664 3 YT-150 03-09-2019
10

Chuyển đổi định dạng file để làm giảm dung lượng lưu trữ trên ổ cứng máy vi tính.

Nguyen Huu Nghia
Cao su Hòa Bình

662 YT-143 26-08-2019