Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 43
Lượt xem 834

Công việc tính giá công thức dài hạn hàng tháng và gửi cho khách hàng là công việc của nhân viên kinh doanh các công ty.

Việc lấy giá trên trang web chính thức của sàn SGX khá phức tạp và nhiều thao tác, thậm chí nếu lấy trễ, hoặc khách hàng complain giá cũ thì có thể không tin thấy được dữ liệu cũ trên trang này làm bằng chứng đối chiều với khách hàng.

Thay vào đó, chúng ta có thể lấy nhanh giá của TSR20 sàn SGX trên trang https://vn.investing.com/ , thông tin cũ của những tháng trước đó cũng có thể đọc được trên đây. Việc lấy giá vô cùng tiện lợi. Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 758 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 392 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 372 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 627 YT-337 31/07/2021