Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 1016

- Qua kiểm chứng thực tế trong công tác quản lý, sử dụng đất; quản lý, đầu tư thâm canh vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng từ khi áp dụng giải pháp đến nay cho thấy: Giải pháp “Ứng dụng phần mềm MapInfo kết hợp với phần mềm QLVC trong công tác quản lý đất đai, vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng” là hoàn toàn mới, chưa được áp dụng trong Công ty nói riêng và Tập đoàn CNCS Việt Nam nói chung.

- Mặt khác, hiệu quả của giải pháp sẽ không chỉ được thể hiện khi áp dụng trong các đơn vị thuộc lĩnh vực trồng cao su mà còn có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác của ngành Nông, Lâm nghiệp như quản lý các vùng trồng cây Điều, Tiêu, Cà phê, Cây ăn quả, Mía đường, quản lý rừng bền vững…

- Ngoài ra, giải pháp còn có thể được áp dụng rộng rãi đối với các công ty nông, lâm nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất, đầu tư thâm canh tăng năng suất vườn cây; phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng đất, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của các công ty cũng như ổn định và phát triển kinh tế của địa phương.

- Khi giải pháp được áp dụng rộng rãi sẽ là một công cụ hữu ích cho các nhà quản lý, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn trong công tác hoạch định các chính sách phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và kiểm tra, theo dõi, điều chỉnh kịp thời các bất cập trong quá trình thực hiện

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 758 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 392 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 372 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 627 YT-337 31/07/2021