Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Giải pháp Kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

Phạm Ngọc Tiến
Cao su Tân Biên

1441 4 YT-247 06-10-2019
2

Sáng kiến xây dựng phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Nguyễn Hoàng Cường
Cao su Phước Hòa

1632 6 YT-237 02-10-2019
3

Sử dụng camera có kết nối wifi tại điểm giao nhận mủ và nhà Đội để đảm an ninh và hạn chế tiêu cực”

Nguyễn Thế Lữ
Cao su Phước Hòa

378 YT-234 02-10-2019
4

Giải pháp khoán khai thác trên vườn cây kinh doanh, vườn cây thanh lý tái canh và vườn cây thanh lý phục vụ các dự án của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Nguyễn Thái Hải
Cao su Dầu Tiếng

351 YT-228 02-10-2019
5

Giải pháp tăng cường công tác quản lý và sử dụng vật tư

Nguyễn Thái Hải
Cao su Dầu Tiếng

365 1 YT-227 02-10-2019
6

THÀNH LẬP BỘ PHẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Trần Đình Lạt
Cao su Đồng Nai

324 5 YT-214 01-10-2019
7

Ứng dụng phần mềm trộn đề Test Professional (Testpro) nhằm nâng cao hiệu quả ôn luyện lý thuyết Hội thi thợ giỏi cạo mủ các cấp.

Trần Trung Tính
Cao su Dầu Tiếng

394 YT-211 01-10-2019
8

Đề tài: Đánh giá thực trạng công tác thi, khen thưởng của Công ty và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi đua, khen thưởng.

Ngô Thành Nguyên
Cao su Dầu Tiếng

384 1 YT-210 01-10-2019
9

Phương pháp tập huấn công tác An toàn lao động bằng giáo án điện tử và Nội dung bài giảng về công tác an toàn lao động trên vườn cây

VÕ THỊ PHỤNG
Cao su Dầu Tiếng

372 YT-203 30-09-2019
10

Giải pháp thiết lập các biểu mẫu chấm điểm thi đua xếp hạng A,B,C,KK hàng tháng đối với CB.CNLĐ

Ngô Thành Nguyên
Cao su Dầu Tiếng

431 2 YT-199 28-09-2019