Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 473

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng gia tăng đồng thời đáp ứng nhu cầu khai thác vườn cây kinh doanh, tận thu, vườn cây chuẩn bị thanh lý tái canh và vườn cây đã có quyết định thanh lý. Tôi đã tham mưu đề xuất thực hiện giải pháp khoán khai thác trên vườn cây kinh doanh, vườn cây thanh lý tái canh của Công ty cho các tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài thực hiện thông qua hình thức đấu giá và được Tập đoàn chấp thuận. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 – 2019 và những năm tiếp theo.

1. Hiệu quả chung:

- Phát huy tính chủ động, nâng cao sản lượng mủ khai thác, hoàn thành kế hoạch SXKD. 

- Giải quyết được tình trạng thiếu hụt lao động (do công nhân nghỉ việc nhiều).

- Công ty không phải đầu tư thêm chi phí vật tư khai thác tận thu mủ.

- Thuận lợi hơn trong việc theo dõi, kiểm tra công tác khai thác và giao nhận mủ.

- Việc nhượng bán quyền khai thác hiệu quả hơn so với giao công nhân của Công ty tự khai thác.

2. Hiệu quả kinh tế:

+ Khoản chi để thực hiện chính sách chế độ cho người lao động giảm được qua các năm:

- Năm 2015: khoảng 300 triệu đồng. Năm 2016: khoảng 1,5 tỷ đồng. Năm 2017: khoảng 9,09 tỷ đồng. Năm 2018: khoảng 8,7 tỷ đồng. Năm 2019: khoảng 13,08 tỷ.

3. Hiệu quả từ năm 2015 - 2019:

- Tổng lợi nhuận đạt được: 23.731.580.495 đồng.

- Lợi nhuận đạt được bình quân/ha: 7.347.557 đồng/ha.

- Tổng diện tích nhượng bán: 3.229,86 ha.

- Tổng chi phí đã tiết kiệm được: 32,67 tỷ đồng  

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 733 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 368 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 350 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 588 YT-337 31/07/2021