Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 1
Lượt xem 443

- Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra, tham mưu xây dựng và hướng dẫn, giám sát việc thực hiện kế hoạch năm của 11 nông trường, Xí nghiệp Chế biến Cao su và các đơn vị hợp tác trực thuộc Công ty;

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung cấp và sử dụng vật tư, thiết bị, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, đồng thời theo dõi việc nhập - xuất - tồn kho nguyên, nhiên vật liệu, vật tư hàng hóa phục vụ cho sản xuất toàn Công ty;

- Thường xuyên kiểm tra, kết hợp cùng với các phòng chức năng đánh giá về chất lượng vật tư sản phẩm, phòng ngừa những sai sót trong quản lý, cải cách lề lối làm việc, tăng cường cải tiến thủ tục quản lý, thực hành chống lãng phí và tiết kiệm toàn Công ty, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu;

- Thực hiện tốt việc thu hồi vật tư, tài sản từ các công trình chuyển về kho để thanh lý và tái sử dụng.

- Thường xuyên rà soát vật tư, tài sản không có nhu cầu sử dụng để lập thủ tục thanh lý nhằm tăng thêm nguồn thu nhập khác cho Công ty;

 - Rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết giảm tối đa các khoản chi phí trong sản xuất. Trong quản lý, tập trung thực hiện tiết kiệm, giảm chi phí hợp lý trong các hạng mục giá thành.

 1. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến :  

Áp dụng cho 11 Nông trường, Xí nghiệp Chế biến và các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Thời điểm áp dụng: Từ năm 2012 đến nay và những năm tiếp theo.

3. Hiệu quả mạng lại:

Sau khi cùng tập thể đơn vị và các phòng có liên quan triển khai thực hiện đã mang lại một số kết quả, từ năm 2012 đến nay đã giảm được một số chi phí nguyên,nhiên vật liệu so với trước đây như sau:

 - Vật tư nông nghiệp (kiềng, chén, máng) giảm từ 10 – 20%, trung bình mỗi năm tiết kiệm được khoảng 1.000.000.000 đồng.

- Nhiên liệu công tác của các đơn vị giảm 15%, trung bình mỗi năm tiết kiệm được khoảng 200.000.000 đồng.

- Điện nước phục vụ sản xuất giảm từ 8 – 10% (Từ năm 2012 – 2014) tương đương 2.765.000.000 đồng.

- Giá trị vật tư, tài sản thanh lý thu hồi từ các công trình kiến trúc và giá trị vật tư, tài sản thanh lý do không có nhu cầu sử dụng…từ khi triển khai (năm 2012) đến năm 2018 khoảng 14.372.000.000 đồng.

- Giảm cơ số vật tư tồn kho để thay thế nhằm giảm ứ động vốn.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 649 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 324 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 312 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 488 YT-337 31/07/2021