Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 6
Lượt xem 1632

Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thi đua khen thưởng của Đoàn bằng chương trình “Quản lý khen thưởng” (Phần mềm QLKHENTHUONG).

* Hiện trạng trước khi thực hiện ý tưởng:

Trước khi thực hiện ý tưởng việc quản lý, cập nhật, thống kê, tìm kiếm, tổng hợp, và nắm vững các quy chế, quy định về thi đua khen thưởng… đều thực hiện thông qua bộ công cụ Microsoft Office như: Microsoft Word, Microsoft Excel… Tuy nhiên, việc nhập và xuất dữ liệu không mang tính nhất quán, thiếu quy trình khoa học; quá trình nhập hoặc xuất dữ liệu còn theo kiểu thủ công. Công tác tìm kiếm thông tin, dữ liệu cũng tốn nhiều thời gian, công sức do phải làm thủ công…

 Hiện trạng thu được sau khi hoàn thành ý tưởng:

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua khen thưởng theo phạm vi khen thưởng của Đoàn thanh niên Công ty.

Khắc phục được các mặt hạn chế trên.Ngoài ra, công tác quản lý khen thưởng được thuận lợi, dễ dàng hơn. Công tác lưu trữ dữ liệu được thống nhất, bảo mật cao.

* Kết quả, hiệu quả, lợi ích đem lại:

Ø   Quản lý quyết định khen thưởng và chi tiết đến đối tượng được khen thưởng.

Ø   Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp theo dõi quá trình khen thưởng của cá nhân, tập thể để làm cơ sở xét duyệt khen thưởng ở mức cao hơn.

Ø   Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp chiết xuất báo cáo nhanh gọn, giảm bớt gánh nặng trong quá trình lưu trữ và tham vấn tài liệu.

Ø   Tra cứu các văn bản khen thưởng các cấp.

Ø   Tiết kiệm được thời gian, công sức làm việc.

Ø   Hệ thống hóa công tác quản lý khen thưởng của Đoàn một cách khoa học.

Ø   Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho CB Đoàn công ty và thực hiện tin học hóa trong công việc.

Ø   Có thể nhân rộng phạm vi sử dụng cho việc Quản lý thi đua khen thưởng toàn Công ty.

 

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 508 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 232 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 225 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 315 YT-337 31/07/2021