Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 2
Lượt xem 591

Nhằm thực hiện công tác tiết kiệm chi phí phải in sổ thi đua trong điều kiện khó khăn chung của Công ty hiện tại và thời gian tới. Tôi đã thiết lập tạo ra 02 bảng biểu mẫu trên Excel (01 bảng dùng cho gián tiếp và 01 bảng dùng cho trực tiếp), gồm các cột: Số thứ tự, họ tên, các cột điểm thực hiện nhiệm vụ, cột điểm chấm, điểm trừ và xếp hạng A,B,C,KK....Từ 02 bảng Excel này, các đơn vị có thể thao tác trên máy vi tính nhập dữ liệu vào bảng tính Excel theo từng cột tương ứng điểm chấm và điểm trừ sẽ cho ra kết quả xếp hạng A,B,C,KK hàng tháng đối với cá nhân chính xác 100%.(đính kèm biểu mẫu 1 và biểu mẫu 2).

Thời điểm áp dụng: Được áp dụng từ năm 2017 đến nay.

Hiệu quả mạng lại:

- Giải pháp này dễ thực hiện, chỉ thao tác trên máy vi tính, không phải mất thời gian ghi chép vào sổ chấm điểm thi đua như trước đây, đảm bảo số liệu chính xác 100%.

- Công tác bình xét xếp hạng A,B,C,KK hàng tháng và cả năm cho người lao động được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng, tránh xảy ra khiếu nại, thắc mắc của người lao động.

- Tiết kiệm được chi phí phải in sổ chấm điểm thi đua sử dụng hàng năm cho Công ty cụ thể như sau:

Bình quân mỗi năm phải đặt in Sổ chấm điểm thi đua từ 250 – 300 cuốn.

Chỉ tính riêng năm 2017 là: 250 cuốn x 39.000đ/cuốn = 9.750.000đ

Như vậy đã tiết kiệm cho Công ty từ năm 2017 – 2019 với tổng số tiền là: 29.250.000 đồng và những năm tiếp theo.

Sáng kiến trên đã được Hội đồng Khoa học sáng kiến Công ty công nhận theo Quyết định số:548/QĐ-CSDT-HĐKHSK ngày 27/12/2017 và đã được Bộ NN-PTNT công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng đến cấp Bộ của sáng kiến theo Quyết định số 1337/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/4/2019 của Bộ NN-PTNT.                                               

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 733 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 368 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 350 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 588 YT-337 31/07/2021