Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 570

Xây dựng Phần mềm quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, bao gồm các tính năng chính như sau:

-         Quản lý Nguyên liệu: Cho phép theo dõi sản lượng, chất lượng mủ nguyên liệu của từng đơn vị trực thuộc cũng như toàn Công ty.

-         Quản lý Thành phẩm: Cho phép theo dõi nhập – xuất – tồn kho thành phẩm.

-         Quản lý Chất lượng: Cho phép theo dõi, quản lý chất lượng thành phẩm và cấp chứng chỉ kiểm phẩm chất lượng.

-         Quản lý Bán hàng: Cho phép theo dõi kết quả tiêu thụ sản phẩm.

Phần mềm này, ngoài chức năng thống kê, tổng hợp, báo cáo số liệu một cách chính xác, kịp thời, nó còn hạn chế tối đa những sai sót chủ quan trong quá trình cập nhật số liệu. Thêm vào đó, Phần mềm này còn cho phép thể hiện số liệu theo dạng biểu đồ trực quan, có so sánh, đối chiếu số liệu giữa các năm.

Phần mềm này được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng Microsoft Access, dữ liệu được đồng bộ từ các Nhà máy đến Công ty thông qua mạng riêng ảo (VPN).


Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 758 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 391 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 372 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 627 YT-337 31/07/2021