Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 3
Lượt xem 504

- File sử dụng một số hàm cơ bản trong Excel để xây dựng chứ không dùng các phần mềm khác để đảm bảo tính đơn giản và hiệu quả ai cũng có thể sử dụng, khi sử dụng người nhập chỉ cần nhập tên lỗi bình thường sau đó Excel tự động chuyển các tên lỗi này sang các ký tự đã được quy định và tự động tổng hợp, phân loại lỗi kỹ thuật.

- Nội dung Công thức : truy xuất kết quả khi nhập lỗi kỹ thuật cạo đơn giản:

=TRIM(IFERROR(IF(FIND(AN$2;$EM6)>0;AN$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(AO$2;$EM6)>0;AO$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(AP$2;$EM6)>0;AP$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(AQ$2;$EM6)>0;AQ$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(AR$2;$EM6)>0;AR$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(AS$2;$EM6)>0;AS$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(AT$2;$EM6)>0;AT$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(AU$2;$EM6)>0;AU$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(AV$2;$EM6)>0;AV$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(AW$2;$EM6)>0;AW$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(AX$2;$EM6)>0;AX$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(AY$2;$EM6)>0;AY$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(AZ$2;$EM6)>0;AZ$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(BA$2;$EM6)>0;BA$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(BB$2;$EM6)>0;BB$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(BC$2;$EM6)>0;BC$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(BD$2;$EM6)>0;BD$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(BE$2;$EM6)>0;BE$2;"");"")&" "&IFERROR(IF(FIND(BF$2;$EM6)>0;BF$2;"");""))

Khả năng áp dụng giải pháp:

- Giải pháp áp dụng được cho tất cả các đội sản xuất, chỉ cần sử dụng được phần mềm excel cơ bản nhất là có thể dùng được, và dùng được trong toàn bộ chu kỳ kinh doanh của cây cao su.

- Để áp dụng được sáng kiến này chỉ cần có máy tính có cài đặt phần mềm Microsoft office (tốt nhất là phiên bản từ 2010 trở lên để hỗ trợ hiển thị tất cả các ký tự của lỗi kỹ thuật) là sử dụng được.

- Áp dụng liên tục tất cả các tháng trong năm khi kỹ thuật đội chấm điểm cạo cho công nhân.

          Hiệu quả sáng kiến:

- Khi áp dụng sáng kiến này sẽ giúp việc nhập kết quả chấm điểm vào máy nhanh hơn ít nhất 5 lần so với cách nhập liệu thông thường, giảm được thời gian và công cho người nhập.

+ Nếu dùng phương pháp thông thường: sau khi chấm điểm thực địa, quy đổi lỗi kỹ thuật sang điểm trừ, so sánh đối chiếu để kết luận được xếp  loại tay nghề, theo P QLKT tính toán : đánh giá tay nghề 10 công nhân hết khoảng 15 phút.

+ Nếu sử dụng các công thức và biểu mẫu sáng kiến: đánh giá tay nghề 10 công nhân như trên mất khoảng 02 phút nhập liệu kết quả chấm.

- Lưu giữ liệu và so sánh sự tiến bộ tay nghề qua 20 năm chu kỳ kinh doanh cao su. Lưu trữ qua file điện tử, tiện dụng, nhanh và chuyên nghiệp.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 507 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 232 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 225 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 315 YT-337 31/07/2021