Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 91

Xây dựng Hệ thống hợp nhất hóa thông tin, tính toán, thanh toán dữ liệu sản xuất, vận hành Nhà máy thủy điện tham gia Thị trường điện bán buôn cạnh tranh

Hiện trạng: Đầu vào dữ liệu sản xuất điện (sản lượng, các loại giá điện, thông tin điều chỉnh, sự kiện vận hành của nhà máy trên thị trường điện) đối với các nhà máy điện (công suất >60mWh) tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh lấy từ 3 nguồn cơ bản:

-       Nhà máy phát điện: hệ thống công tơ điện tử, xác định mực nước, tính toán thủy văn

-       Hệ thống vận thành thị trường bán buôn điện

-       Xác nhận dữ kiện thị trường điện từ các bên liên quan.

Tuy nhiên, với đặc thù vận hành theo ca kíp luân chuyển 1 ngày 2-3 ca (8h, 12h) và để phục vụ dự báo, tính toán, dự toán sản lượng, doanh thu điện kịp thời, sát với thông tin dữ liệu của Đơn vị vận hành hệ thống điện/ vận hành thị trường bán buôn điện, qua đó việc cần thiết là xây dựng hệ thống hợp nhất thông tin, tính toán dữ liệu sản xuất, vận hành Nhà máy thủy điện tham gia Thị trường điện bán buôn cạnh tranh.

Nền tảng công nghệ: Tạo File tính toán CSDL nền Excel, SQL, dữ liệu đám mây. Ưu tiên chạy MS Access, SQL.

Nền tảng pháp lý tham khảo để triển khai hệ thống:

-       Quy chế, quy định làm việc, vận hành Nhà máy điện

-       Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh

-       Quy định tính toán, thanh toán điện trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Các bước thực hiện:

Bước 1: Thu nhập, nghiên cứu định dạng dữ liệu đầu vào về sản lượng, các loại giá điện, thông tin điều chỉnh, sự kiện vận hành của nhà máy trên thị trường điện từ các nguồn dữ liệu liên quan để tạm tính, chốt thanh toán.
1. Nguồn dữ liệu báo cáo tạm tính:

-       Nhà máy phát điện: hệ thống công tơ điện tử, xác định mực nước, tính toán thủy văn

-       Web nội bộ Hệ thống vận thành thị trường bán buôn điện

-       Xác nhận dữ kiện thị trường điện từ các bên liên quan.

2. Nguồn dữ liệu báo cáo chốt số liệu thanh toán, phân tích kinh doanh nhiều kỳ:

-       Web nội bộ Hệ thống vận thành thị trường bán buôn điện

-       Xác nhận dữ kiện thị trường điện từ các bên liên quan.

Bước 2: Tạo hệ thống, bảng biểu tiếp nhận nhận dữ liệu, công thức tính toán, kết quả đầu ra, hệ thống biểu mẫu báo cáo, phân tích gồm 2 loại:

1.    Hệ thống tiếp nhận, xử lý, báo cáo số liệu tạm tính

2.    Hệ thống tiếp nhận, xử lý, báo cáo số liệu Chốt thanh toán, phân tích kinh doanh nhiều kỳ

Mục tiêu: tạo Chương trình có nền tảng SQL đóng gói dễ dàng gửi, nhận, sao lưu từ máy này sang máy khác, dễ dàng cập nhật dữ liệu đầu vào thuận tiện nhất để các ca/ kíp trực vận hành thừa kế dữ liệu, tính toán báo cáo chuẩn xác, kịp thời.

 

Bước 3: Tạo công thức, code tiếp nhận dữ liệu thông từ bước 1 để hợp nhất với Bảng biểu tiếp nhận bước 2, hoàn thiện hệ thống biểu mẫu báo cáo, phân tích

 

Bước 4: Tạo module đối chiếu, phân tích, kiểm soát số liệu tạm tính và số liệu chốt thanh toán, xác định các tình huống phân tách sản lượng thị trường, Qcon, Qdu nếu có.

 

Bước 5: Chạy thử chương trình trong 1 tháng, từ ngày đầu tiên vận hành của tháng đến hết ngày chốt hồ sơ thanh toán điện. Nghiệm thu chương trình, triển khai cho toàn công ty.

 

Định hướng: kết nối Hệ thống này với hệ thống ERP Doanh nghiệp để tạo nên bức tranh toàn cảnh hoạt động sản xuất thủy điện thời gian thực, giúp Ban điều hành nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của Nhà máy thủy điện.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Dương Thanh Long
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Áp dụng phần mềm Excel vào trong công tác chấm điểm và quản lý kỹ thuật cạo 142 YT-150 03-09-2019
2 Dương Thanh Long
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Áp dụng VBA trong công tác tổng hợp số liệu kiểm kê vườn cây cao su 01.01.2019 149 YT-151 03-09-2019
3 Trần Minh Tâm
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng việc gửi và nhận Fax bằng máy vi tính 204 YT-154 05-09-2019
4 Nguyen Huu Nghia
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Chuyển đổi định dạng file để làm giảm dung lượng lưu trữ trên ổ cứng máy vi tính. 191 YT-143 26-08-2019
5 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Cách làm việc hiệu quả công tác hành chính văn phòng 198 YT-160 09-09-2019
6 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng Phần mềm ViệtOCR rút ngắn thời gian xây dựng văn bản 197 YT-171 19-09-2019
7 Phạm Nguyễn Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá cao su 186 YT-174 21-09-2019
8 Phạm Nguyễn Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Cách lấy giá sàn SGX nhanh và đơn giản nhất 187 YT-175 21-09-2019
9 Nguyễn Đăng Cẩm
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 82 YT-180 26-09-2019
10 Đặng Từ Linh
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng phần mềm Mapinfo kết hợp phần mềm quản lý vườn cây trong công tác quản lý đất đai, vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng 267 YT-183 26-09-2019
11 Ngô Thành Nguyên
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Giải pháp thiết lập các biểu mẫu chấm điểm thi đua xếp hạng A,B,C,KK hàng tháng đối với CB.CNLĐ 116 YT-199 28-09-2019
12 VÕ THỊ PHỤNG
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Phương pháp tập huấn công tác An toàn lao động bằng giáo án điện tử và Nội dung bài giảng về công tác an toàn lao động trên vườn cây 112 YT-203 30-09-2019
13 Ngô Thành Nguyên
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Đề tài: Đánh giá thực trạng công tác thi, khen thưởng của Công ty và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi đua, khen thưởng. 81 YT-210 01-10-2019
14 Trần Trung Tính
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng phần mềm trộn đề Test Professional (Testpro) nhằm nâng cao hiệu quả ôn luyện lý thuyết Hội thi thợ giỏi cạo mủ các cấp. 109 YT-211 01-10-2019
15 Trần Vũ Nam Hoàng
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Phát hành văn bản thông qua mạng 521 YT-309 24-10-2019
16 Trần Đình Lạt
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
THÀNH LẬP BỘ PHẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 77 YT-214 01-10-2019
17 Nguyễn Thái Hải
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Giải pháp tăng cường công tác quản lý và sử dụng vật tư 73 YT-227 02-10-2019
18 Nguyễn Thái Hải
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Giải pháp khoán khai thác trên vườn cây kinh doanh, vườn cây thanh lý tái canh và vườn cây thanh lý phục vụ các dự án của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 95 YT-228 02-10-2019
19 Nguyễn Thế Lữ
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Sử dụng camera có kết nối wifi tại điểm giao nhận mủ và nhà Đội để đảm an ninh và hạn chế tiêu cực” 99 YT-234 02-10-2019
20 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Sáng kiến xây dựng phần mềm quản lý thi đua khen thưởng 353 YT-237 02-10-2019
21 Phạm Ngọc Tiến
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Giải pháp Kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông. 587 YT-247 06-10-2019
22 Nguyễn Quốc Toàn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
GIẢI PHÁP SỬA ĐỔI MẪU MỚI BỘ TEM NHÃN SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM 112 YT-260 08-10-2019
23 Nguyen Trong Huy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của hộ trồng cao su tiểu điền đối với công tác thu mua mủ cao su nguyên liệu 91 YT-263 09-10-2019
24 Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Ứng dụng văn phòng điện tử tại Doanh nghiệp Công nghiệp thủy điện 97 YT-268 10-10-2019
25 Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Quy trình quản trị nhân sự, đánh giá thực hiện công việc (KPI - Key Performance Indicator) trong công nghiệp thủy điện 95 YT-269 10-10-2019
26 Trần Xuân Duy
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Xây dựng Hệ thống hợp nhất hóa thông tin, tính toán, thanh toán dữ liệu sản xuất, vận hành Nhà máy thủy điện tham gia Thị trường điện bán buôn cạnh tranh 91 YT-271 10-10-2019
27 Nguyễn Minh Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Kết hợp hội nghị Người Lao động và Hội nghị Tiểu Ban Chỉ huy Thống nhất (cấp cơ sở) 71 YT-281 10-10-2019
28 Nguyễn Minh Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Các phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành tham gia hoạt động phong trào thi đua trong công nhân lao động 421 YT-286 10-10-2019