Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 533

          + Thời gian: Với việc thực hiện 02 hội nghị được kết hợp thành 01, đem lại lợi ích thời gian cho các thành viên tham gia (giảm ½ thời gian tham gia cho các thành viên tham gia)

+ Kinh Tế:  

* Tiết kiệm được rất nhiều chi phí

Với thành phần tham gia hội nghị không chỉ là người lao động trong đơn vị mà có nhiều thành phần là các đơn vị có các khoảng cách khác nhau thì việc đi lại giữa nhiều địa điểm khác nhau sẽ tốn kém rất nhiều thời gian và chi phí. Với việc kết hợp hội nghị sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí như chi phí chuyển, rủi ro khi di chuyển, thời gian đi lại giữa các địa điểm.

Tiết kiệm chi phí tổ chức, trang trí, liên hoan của đơn vị.

Tiết kiệm việc huy động lực lượng thực hiện hội nghị.

* Cuộc họp được tổ chức nhanh chóng, hiệu quả

Với việc kết hợp hội nghị và thanh phần tham gia được bổ sung sẽ có nhiều ý kiến đóng góp bổ ích, sẽ giúp kết nối và tổ chức cuộc họp nhanh chóng, giúp tăng hiệu quả nhiều người cùng tham gia trao đổi ý kiến một cách trực tiếp mà không cần nghe lại từ người khác sẽ giúp giảm được những sai lệch thông tin không đáng có. Nhờ đó mà các quyết định và nội dung trao đổi đầy đủ các thành phần được đưa ra kịp thời, đúng lúc giúp tăng hiệu quả quản lý, tăng tính hợp tác giữa công ty, cơ sở và địa phương.

+ Qua việc thực hiện trong 2 năm qua tại 6 đơn vị cơ sở của Công ty đã đem đến các kết quả ghi nhận:

- Hiệu quả kinh tế mang lại rất lớn (Thể hiện trên giấy tờ tiết giảm chi phí tổ chức cho 1 hội nghị là hơn 100 triệu đồng/đơn vị cơ sở; chưa kể các giá trị khác chưa ghi nhận).

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 813 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 445 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 421 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 703 YT-337 31/07/2021