Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 691

 Nội dung của giải pháp

1. Sửa đổi mẫu mới của bộ tem sản phẩm:

Những thay đổi cần thiết của mẫu tem mới so với tem cũ:

- Thêm dòng tiếng Việt: “Sản phẩm của Cty TNHH MTV Cao su Phú Riềng” theo đúng quy định về nhãn mác hàng hóa.

- Logo của Công ty được thêm ký hiệu ® thể hiện nhãn hiệu cao su Phú Riềng đã được đăng ký sở hữu trí tuệ.

- Bỏ Cúp chất lượng năm 1992 do Cúp này không còn giá trị sử dụng. Bố trí logo nhãn hiệu “Cao su Việt Nam” cùng với logo của Tập Đoàn cao su Việt Nam với kích cỡ tương đương với logo của Cty theo đúng quy định sử dụng logo của HHCS Việt Nam. Và thêm mã số sản phẩm đã được HHCS Việt Nam chứng nhận đạt nhã hiệu Cao su Việt Nam.

- Sửa đổi địa chỉ của Cty: Thay “Huyện Bù Gia Mập” thành “ Huyện Phú Riềng” theo địa giới hành chánh mới.

- Thêm các chứng nhận ISO mà Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng nhận cuối năm 2017. ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và ISO/IEC 1705 (Vilas 496).

- Bố trí mã số mã vạch do Cty đăng ký với tổ chức mã số mã vạch quốc tế thông qua Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam (Trung Tâm 3).

2. Cải tiến hệ thống mã số mã hóa sản ph

 Hệ thống mã số mã hóa sản phẩm cải tiến:

Hệ thống mã số cải tiến gồm có hai phần:

Phần 1: Mã số mã vạch quốc tế

Đăng ký mã số mã vạch quốc tế thông qua Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Mẫu mã số đã được cấp như sau:

- Ý nghĩa các mã số, mã hóa:

o   03 ký tự đầu tiên: 893 là mã Quốc gia Việt Nam

o   07 ký tự tiếp theo: 8511331 là mã Doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

o   02 ký tự tiếp theo: 09 là mã sản phẩm SVR3L

o   01 ký tự cuối cùng: 7 là mã kiểm soát của tổ chức mã số mã vạch quốc tế.

Bộ mã này được in trên bộ mẫu tem nhãn mới. Khi khách hàng sử dụng phần mềm ứng dụng trên Smartphone quét mã sản phẩm, kết quả sẽ cho kết quả:

-         Sản phẩm         : SVR3L

-         Nơi sản xuất    : Cty TNHH MTV cao su Phú Riềng

-         Xuất xứ : Việt Nam

-         Sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn TCVN 3769:2016

Phần 2: Mã số kiểm soát nội bộ

Căn cứ công văn số 142/CSVN-CN Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam ngày 18/01/2018 V/v quy định mã code Nhà máy chế biến cao su của các Công ty Thành viên. Và ứng dụng hiện tại của Công ty.

Như vậy, các mã số mã hóa sản phẩm trong quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm sẽ được thiết kế mới như sau:

Ví dụ:         

14071 3714 C 05 071117

14072 3714 C 05 071117   

-         Ý nghĩa dãy mã số:

o   05 ký tự đầu: Là mã code Nhà máy theo quy định của Tập Đoàn

Sản phẩm của nhà máy Trung Tâm là 14071.

Sản phẩm của nhà máy Long Hà là 14072.

o   04 ký tự tiếp theo 3714 là số lô sản phẩm.

o   C hoặc T: Là ký tự phân biệt nguồn nguyên liệu của Cty hoặc Thu mua

o   02 ký tự tiếp theo 05: Là số thứ tự bành trong 1 lô. Cứ 72 bành thì sẽ chuyển sang lô khác.

o   06 ký tự cuối cùng 071117: Là ngày sản xuất 07/11/2017.

Bộ mã kiểm soát nội bộ này sẽ được bố trí in trong khoảng trống có sẵn trên tem sản phẩm trong qua trình sản xuất thông qua máy in mã số của Cty.


Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 508 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 232 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 225 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 315 YT-337 31/07/2021