Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 14
Lượt xem 800

Trang web sẽ có hai giao diện: trên máy tính và trên điện thoại di động, cơ bản gồm các mục như:

1.      Thông tin đoàn viên: Họ và tên; Đơn vị công tác

2.      Các bài học lý luận chính trị

3.      Làm bài thu hoạch: mỗi bài học lý luận chính trị sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm thu hoạch tương ứng.

4.      Lịch sử học tập: mỗi đoàn viên sẽ được ghi nhận hoàn thành khóa học khi đã hoàn thành hết các bài thu hoạch.

5.      Thống kê: số lượng đoàn viên của các đơn vị thành viên trực thuộc Tập Đoàn tham gia học tập.  

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Phạm Thị Ngọc Giàu
Công tác Đoàn – Hội
Xây dựng trang web học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên – đoàn tập đoàn công nghiệp cao su việt nam 800 YT-323 21/06/2021