Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

GIẢI PHÁP HỒI LƯU TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIÚP GIẢM CHI PHÍ XỬ LÝ

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

518 YT-250 08-10-2019
2

GIẢI PHÁP TẬN DỤNG VI SINH TRONG SERUM ĐÁNH ĐÔNG MỦ SKIM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

467 YT-249 08-10-2019
3

SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH TẬN DỤNG TỪ NGUỒN CHẤT THẢI TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN MỦ CAO SU

Đoàn TN Công ty Cao su Lộc Ninh
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

403 YT-248 07-10-2019
4

Giải pháp Kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

Phạm Ngọc Tiến
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

1563 5 YT-247 06-10-2019
5

Ứng dụng tấm chống thấm bằng vật liệu cao su thiên nhiên tại khu vực Tây Nguyên

TRẦN NGỌC ANH
Sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su

422 YT-246 06-10-2019
6

Nghiên cứu ứng dụng chế độ cạo úp sớm trên vườn cao su khai thác

TRẦN NGỌC ANH
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

490 YT-245 06-10-2019
7

Rút ngắn thời gian KTCB vườn cao su ở những khu vực có cao trình cao (trên 600m) tại khu vực Tây Nguyên bằng tổng hòa các biện pháp canh tác

TRẦN NGỌC ANH
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

630 YT-244 06-10-2019
8

tiết kiệm nước trong sản xuất mủ cao su

nguyễn hữu việt
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

430 YT-243 03-10-2019
9

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ ĐOÀN THEO MÔ HÌNH 6D

Nguyễn Duy Thái Hà
Công tác Đoàn – Hội

558 YT-242 03-10-2019
10

Hệ thống an toàn cho máy cán kéo mủ cao su

Nguyễn Văn Khoa
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

817 YT-241 03-10-2019