Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 419

Tiến hành cạo úp sớm ngay năm cạo thứ nhất, kết hợp với chất kích thích mủ (chế độ kích thích theo QTKT) với các công thức sau:

- Cạo úp kết hợp miệng cạo ngữa trên mặt cạo vỏ nguyên sinh BO-1 và HO-2: Từ năm 1 – 4:  ½ S + ½ U d3 6d/7 10m/12. ET 2,5% Pa + La 4/y. 

- Cạo úp kết hợp miệng cạo ngữa trên mặt cạo vỏ nguyên sinh BO-2 và HO-1: Từ năm 5 – 8: ½ S + ½ U d3 6d/7 10m/12. ET 2,5% Pa + La 4/y.

- Cạo úp 2 miệng trên mặt cạo vỏ nguyên sinh HO-1 và HO-2: Từ năm 9 – 12: 2 ¼ U d3 6d/7 10m/12. ET 2,5% La 4/y.

- Cạo úp kết hợp miệng cạo ngữa trên mặt cạo vỏ tái sinh BI-1 và HI-2: Từ năm 13 – 16: ½ S + ½ U d3 6d/7 10m/12. ET 2,5% Pa 4/y +2,5% La 6/y.

- Cạo úp kết hợp miệng cạo ngữa trên mặt cạo vỏ tái sinh BI-2 và HI-1: Từ năm 17 – 20. ½ S + ½ U d3 6d/7 10m/12. ET 2,5% Pa 4/y +2,5% La 6/y (riêng năm 19 - 20: ET 5% Pa 6/y +5% La 9/y.
Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Chế độ cạo tận thu trên cành với chiều dài miệng cạo ngắn (S/3U) kết hợp sử dụng dây dẫn mủ giúp tận thu tối ưu năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh 534 YT-316 17/06/2021
2 Đoàn Nhân Luân
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Điều tra bệnh lá trên vườn cao su bằng flycam 389 YT-332 23/07/2021
3 NGUYỄN BÁ KHOÁT
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Tấm đậy chống tràn mủ cao su 295 YT-353 06/10/2021