Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 26
Lượt xem 929

Đối với cây cao su, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng suất mủ trong đó vùng huy động mủ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất mủ. Vùng huy động mủ được hiểu là khi cạo mủ ở vùng đó có thể được huy động đến miệng cạo, bởi vì cấu tạo của hệ thống mạnh mủ bao gồm các ống mủ xếp đứng với một góc nghiêng khoảng 3,7 độ so với phương đứng theo hướng trên xuống từ phải sang trái và giữa các ống mủ này có các mạnh ngang thông với nhau. Khi cạo mủ đã lấy đi một lượng mủ nhất định và hệ thống mạch mủ phải tái tạo lại lượng mủ đã được lấy đi. Quá trình tái tạo mủ này sử dụng nguyên liệu chính là sản phẩm quang hợp, ngoài ra còn sử dụng nguồn năng lượng dự trự tại chỗ. Chính vì vậy khi cạo nhiều năm liền kề nguồn năng lượng dự trữ tại chỗ sẽ bị giảm và ảnh hưởng đến năng suất mủ đây là lý do khi thay đổi vùng huy động mủ năng suất được gia tăng.

Kết quả áp dụng thử nghiệm trên chế độ cạo tận thu trước thanh lý 1 năm với quy mô 210,5 ha tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa năm 2013 cho thấy khi cạo trên cành nhánh đối với cây có cành, nhánh (S/3U) hoặc mở thêm một miệng cạo úp với chiều dài miệng cạo ngắn S/4U đối xứng có bỏ khoảng cách 0,5 m so với miệng cạo hiện (S/2U + S/4U) năng suất mủ đạt ở mức cao và gia tăng từ 10 – 42 % so với cạo ở vị trí liên tiếp không bỏ khoảng cách ở năm trước đó (Biểu đồ 1).

Với kết quả trên nhóm tác tiếp tục thực hiện tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng năm 2014. Kết quả cho thấy năng suất mủ ở chế độ cạo trên cành với miệng cạo ngắn (S/3U) có kết hợp sử dụng dây dẫn mủ đã tận thu tốt năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh. Trung bình tại Dầu tiếng tăng 48% so với năm trước đó.

Đồng thời nhóm tác giả đã triển khai giải pháp kỹ thuật tại một số Công ty Cao su như Đồng Phú, Phú Riềng, Lộc Ninh, Tây Ninh và đã cho kết quả tốt. Cụ thể khi áp dụng ở Tây Ninh năm 2017 trên các nhóm vườn cây từ 1 – 3 năm trước khi thanh lý cho năng suất bình quân tăng 28 % so với năm trước đó (Bảng 2).

Trên cơ sở các kết quả như trên giải pháp kỹ thuật này đã được đưa vào quy trình bổ sung năm 2017 tại điều 30 Quy định về cạo tận thu và thanh lý vườn cây cao su kinh doanh.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Chế độ cạo tận thu trên cành với chiều dài miệng cạo ngắn (S/3U) kết hợp sử dụng dây dẫn mủ giúp tận thu tối ưu năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh 929 YT-316 17/06/2021
2 Đoàn Nhân Luân
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Điều tra bệnh lá trên vườn cao su bằng flycam 737 YT-332 23/07/2021
3 NGUYỄN BÁ KHOÁT
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Tấm đậy chống tràn mủ cao su 706 YT-353 06/10/2021