Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Ứng dụng phần mềm Canva làm bảng Infographic trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Phạm Thị Như Quỳnh
Công tác Đoàn – Hội

245 YT-229 02-10-2019
2

Giải pháp khoán khai thác trên vườn cây kinh doanh, vườn cây thanh lý tái canh và vườn cây thanh lý phục vụ các dự án của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Nguyễn Thái Hải
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

217 YT-228 02-10-2019
3

Giải pháp tăng cường công tác quản lý và sử dụng vật tư

Nguyễn Thái Hải
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

234 1 YT-227 02-10-2019
4

Giải pháp hợp tác liên doanh đầu tư trồng cây Chuối cấy mô ứng dụng công nghệ cao

Nguyễn Thái Hải
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

295 YT-226 02-10-2019
5

Ứng dụng phần mềm MAPinr và MAPS.ME vào công tác quản lý vườn cây và đất đai của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng

Nguyễn Thị Thuận
Ý tưởng khác

3490 1 YT-223 02-10-2019
6

Hạ thấp mặt cân đồng hồ để cân mủ

Nguyễn Văn Vinh
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

268 YT-222 02-10-2019
7

CẢI TIẾN ĐỒ CHẮN CÁT

VÕ MINH THI
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

279 YT-221 01-10-2019
8

“Móc treo thùng mủ”

VÕ MINH THI
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

292 YT-220 01-10-2019
9

Phần mềm quản lý Đoàn viên

Le Quoc Bao
Công tác Đoàn – Hội

503 17 YT-219 01-10-2019
10

Giải pháp bệ tập kết mủ có xử lý nước thải

Do van tho
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

253 YT-217 01-10-2019