Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 1
Lượt xem 5625

I.      Đối với phần mềm MAPinr:

Sử dụng điện thoại cảm ứng có hệ điều hành Android (Samsung, Nokia, Oppo, Asus, LG,…) có kết nối 3G hoặc 4G.

            PHẦN 1: CHUYỂN FILE GỐC

- Từ file gốc AutoCAD, sử dụng phần mềm Hhmaps để chuyển sang file có phần mở rộng *.KMZ hoặc *.KML.

- Tọa độ bản vẽ:

+ Sử dụng hệ tọa độ: VN2000

+ Kinh tuyến trục: Chọn tỉnh theo khu vực của bản đồ (ví dụ: Bản đồ lô Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng thuộc tỉnh Bình Dương).

PHẦN 2: CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

Bước 1: Cài đặt và khởi động

- Chọn CH Play, gõ Mapinr, chọn MAPinr-KML/KMZ/WMS/GPX/Offline và chọn cài đặt;

- Chọn biểu tượng MAPinr  để khởi động và chọn cho phép truy cập;

- Chọn Skip để bỏ qua phần hướng dẫn để vào chương trình;

- Quét từ cạnh bên trái màn hình sang phải để mở Menu, chọn SELECT MAP/GOOGLE HYBRID.

Bước 2: Nạp file và sử dụng

- Mở email và chọn file nạp trực tiếp lên MAPinr;

- Quét từ cạnh phải màn hình sang trái để mở Menu;

- Chọn Nông trường và lô cần xem thông tin;

- Phóng lớn hoặc thu nhỏ để xem các thông tin: Tên lô – Năm trồng – Diện tích – Giống;

- Chọn SETTINGS, đánh dấu vào Show menu permanently.

II. Đối với phần mềm MAPS.ME:

Sử dụng điện thoại cảm ứng có hệ điều hành iOS (Iphone, Ipad, v.v…).

           PHẦN 1: CHUYỂN FILE GỐC

- Từ file gốc AutoCAD, sử dụng phần mềm Hhmaps để chuyển sang file có phần mở rộng*.KMZ hoặc *.KML.

- Tọa độ bản vẽ:

+ Sử dụng hệ tọa độ: VN2000

+ Kinh tuyến trục: Chọn tỉnh theo khu vực của bản đồ (ví dụ: Bản đồ lô Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thuộc tỉnh Bình Dương).

PHẦN 2: CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

Bước 1: Cài đặt

        - Chọn AppStore gõ MAPS.ME để cài đặt;

        - Chọn MAPS.ME để khởi động.

Bước 2: Khởi động

- Đánh dấu đồng ý, chọn tiếp theo

- Chọn luôn cho phép và tiếp theo

- Chọn cho phép và xong để kết thúc khởi động

- Mở email và chọn file nạp

- Chọn biểu tượng    để nạp

- Chọn       và  OK

Bước 3. Sử dụng:

 - Chọn  định vị vị trí hiện tại, bấm vào từng biểu tượng để xem thông tin: Tên lô, Năm trồng, Diện tích, Giống.


*  Đánh giá lợi ích thu được:

MAPinr và MAPS.ME là 2 phần mềm miễn phí, giúp cho công tác quản lý vườn cây và đất đai Công ty được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng hơn khi ở ngoài hiện trường; giúp quản lý ranh đất, kiểm tra ranh mốc bằng thiết bị định vị (xác định được chiều dài, chiều rộng và đo diện tích lô) và quản lý vườn cây (hiển thị tên lô, diện tích, năm trồng, giống); xem được dữ liệu của lô bất kỳ mà không cần phải cầm hồ sơ, sơ đồ, lý lịch lô theo.