Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 10
Lượt xem 1503

Xu hướng chuyển đối số ngày một phát triển và thịnh hành. Ứng dụng sẽ tập hợp các từ vựng chuyên ngành cao su, thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho các đoàn viên, thanh niên, người lao động tra cứu khi cần. Ngoài các từ vựng đặc thù của Ngành cao su cũng có thêm những từ vựng thường xuyên sử dụng trong nông nghiệp. Với đối tượng chính hướng đến là đoàn viên, thanh niên, giúp nâng cao trình độ tiếng anh chuyên ngành cao su. Cơ sở dữ liệu của ứng dụng sẽ bám sát các tài liệu như quy trình kỹ thuật cao su 2012, 2020, tài liệu hướng dẫn sản xuất cao su bền vững, các cuốn sách về cây cao su của các chuyên gia trong và ngoài nước, các báo cáo khoa học của các chuyên gia đầu ngành, và tham khảo từ điển cao su Anh - Pháp - Việt của Viện Nghiên cứu Cao su VN (1995). 

Danh mục các tài liệu tham khảo dự kiến: 

- Quy trình kỹ thuật cao su 2012 – Tập đoàn Công nghiệp cao su

- Quy trình kỹ thuật cao su 2020 – Tập đoàn Công nghiệp cao su

- Cây cao su – kiến thức tổng quát và kỹ thuật nông nghiệp, Nhà xuất bản trẻ. TP. Hồ Chí Minh (1997, 2006). 

- Các báo cáo khoa học của Hội nghị cao su Quốc tế của tổ chức IRRDB.

- Tài liệu hướng dẫn sản xuất cao su bền vững

- Priyadarshan, P. M. (2011). Biology of Hevea rubber . Wallingford, UK: CABI.

- d’Auzac, Jean-Louis Jacob, Hervé Chrestin (1989), Physiology of Rubber Tree Latex. CRC Press. 

- Từ điển cao su Anh - Pháp - Việt, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam.