Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả 2
Lượt xem 927

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid-19 Ý tưởng  "Máy sát khuẩn khử trùng tay" đã giải quyết được nhiều vấn đề