Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Máy khử khuẩn sát trùng tay

Nguyễn Mạnh Hùng
Ý tưởng khác

921 2 YT-322 19-06-2021