Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 79
Lượt xem 1097

1. Tất cả các mục, chương và điều được đưa vào trong chương trình.

2. Nội dung hiển thị trên điện thoại bao gồm

2.1. Ô tìm kiếm

Ô tìm kiếm là ô để điền từ khóa cho nội dung cần tìm kiếm. Ví dụ chúng ta cần tìm nội dung về thuốc kích thích, chúng ta điền vào ô tìm kiếm từ “thuốc kích thích” thì những mục, chương và điều trong quy trình kỹ thuật cây cao su có từ “thuốc kích thích” sẽ hiện lên và những mục, chương và điều nào trong quy trình kỹ thuật cây cao su không có từ “thuốc kích thích” sẽ được lọc bỏ.

2.2. Nội dung hiển thị kết quả

- Khi chưa nhập từ khóa vào ô tìm kiếm thì chương trình hiển thị toàn bộ nội dung của quyển quy trình giống như sách giấy và bản pdf.

- Khi nhập từ khóa vào ô tìm kiếm thì chương trình chỉ hiển thị những mục, chương và điều có chứa từ khóa.