Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 6
Lượt xem 831

I. Nội dung ý tưởng, sáng kiến

1. Sự cần thiết

- Hiện trạng cơ sở dữ liệu (CSDL) vườn cây Tập đoàn hiện nay là rất lớn và chưa thực sự khai thác hết các giá trị quản lý cũng như khoa học để hỗ trợ ra quyết định cho Tập đoàn.

- Công tác quản lý đất đai, vườn cây dựa trên bản đồ số hóa ở các Công ty đang diễn ra một cách tự phát, không theo một quy chuẩn thống nhất nào và chưa có các giải pháp hợp lý cho vấn đề này.

- Phục vụ mục tiêu dài hạn của Chương trình Phát triển bền vững, yêu cầu bản đồ kỹ thuật số (BĐKTS) về hiện trạng sử dụng đất và ứng dụng GIS để quản lý của Tập đoàn là cần thiết.

- Thời đại nền Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và đặt ra các thách thức lớn, cần có các thay đổi cải tiến phương thức quản lý của Tập đoàn để nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất.

=> Giải pháp GIS-VRG là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của thực tiễn hiện nay của Tập đoàn, nhằm quản lý toàn diện về diện tích, hiện trạng sử dụng đất, vườn cây và khai thác ngân hàng CSDL kiểm kê hàng năm rất giá trị của Tập đoàn, cũng như hỗ trợ các thông tin đa dạng đầy đủ và kịp thời cho các quyết định của Lãnh đạo Tập đoàn trong việc quản lý nhiều mặt của thực tiễn sản xuất tại các đơn vị.

2. Mục tiêu của giải pháp

Giải pháp quản lý đất đai, vườn cao su Tập đoàn cao su bằng hệ sinh thái ArcGIS nhằm sử dụng sức mạnh của công nghệ GIS vào phục vụ các mục tiêu:

- Xây dựng hệ CSDL thông tin địa lý về hiện trạng đất đai, vườn cây cao su, hỗ trợ công tác quản lý vườn cây cao su bằng GIS tích hợp internet trên các thiết bị di động thông minh và máy vi tính, nâng cao khả năng chia sẻ thông tin và quản lý thống nhất toàn Tập đoàn.

- Nâng cao hiệu quả quản lý về diện tích và lý lịch vườn cây, hỗ trợ ra quyết định theo từng chuyên đề hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng vườn cây, công tác khai thác mủ, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng…

           - Đáp ứng yêu cầu về bản đồ số hiện trạng sử dụng đất theo chiến lược của Chương trình Phát triển bền vững giai đoạn 2019-2024.

3. Địa điểm thực hiện giải pháp

           Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên toàn Tập đoàn tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

           Hệ thống GIS-VRG dự kiến sẽ được duy trì và quản lý thông qua một trung tâm dữ liệu Data Center thuê hoặc trên Cloud. Tất cả các đơn vị thành viên và nhóm công tác của VRG sẽ có thể truy cập được hệ thống GIS này dựa trên nền web thông qua Internet và kết nối với CSDL Tập đoàn.

4. Nội dung thực hiện giải pháp sáng kiến

Xây dựng hệ sinh thái công nghệ ArcGIS Enterprise, phân quyền quản trị hệ CSDL đất đai vườn cây cao su từ Tập đoàn xuống đến các công ty thành viên.

- Điều tra và xây dựng hệ thống CSDL về đất đai vườn cây từng công ty

- Sử dụng GIS-Cloudbase lưu trữ và quản lý thông tin địa lý đất đai vườn cây, chia sẻ các ứng dụng GIS trên internet bao gồm CSDL không gian và thuộc tính.

- Tích hợp quản lý thông tin vườn cây cao su trên thiết bị di động thông minh bao gồm nhiều hệ điều hành khác nhau và đa dạng các trình duyệt web.

- Xây dựng phần ứng dụng quản lý chung về CSDL đất đai vườn cây và ứng dụng chuyên ngành riêng biệt (các module) thông qua ArcGIS Enterprise:

5. Phạm vi ứng dụng       

Sản phẩm là Hệ thống bản đồ kỹ thuật số vườn cây cao su và bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong hệ sinh thái GIS được lưu trữ trên điện toán đám mây chia sẻ thông tin qua internet, có thể sử dụng trực tuyến (online) hoặc ngoại tuyến (offline) trên thiết bị di động thông minh hoặc các thiết bị máy tính kết nối internet có hỗ trợ trình duyệt web. Các ứng dụng hỗ trợ ra quyết định quản lý đất đai vườn cây như truy vấn, thu thập và cập nhật thông tin đa người dùng trên nền tảng GIS qua kết nối máy chủ ảo mà không cần tốn tài nguyên và thiết bị cài đặt phần mềm chuyên dụng GIS cho từng đối tượng người dùng. Hệ thống bao gồm các mảng chức năng hỗ trợ quản lý CSDL Tập đoàn về vườn cây và đất đai gồm: (1) Kiểm kê hiện trạng vườn cây; (2) quản lý sinh lý khai thác, (3) quản lý bảo vệ thực vật, (4) quản lý nông hóa thổ nhưỡng; (5) Báo cáo hiện trạng sử đất.

6. Quy mô thực hiện giải pháp GIS-VRG 

Để đảm bảo áp dụng mô hình giải pháp kiến trúc CSDL vào hoạt động thực tiễn mang lại hiệu quả, giải pháp GIS-VRG cần các hạng mục sau:

- Hệ thống ArcGIS Enterprise (GIS doanh nghiệp) và xây dựng các ứng dụng khai thác CSDL phục vụ công tác quản lý vườn cây trên nền tảng bản đồ.

- Xây dựng CSDL đất đai vườn cây trên nền tảng bản đồ dựa trên hiện trạng CSDL đã có tại các đơn vị.

- Đào tạo hướng dẫn người sử dụng vận hành khai thác CSDL thông tin địa lý.

Quy mô địa lý: dự kiến sẽ bao gồm toàn bộ phạm vi hoạt động của Tập đoàn trong nước và nước ngoài gồm Lào, Campuchia.

Quy mô đối tượng sử dụng GIS-VRG:

§  Lãnh đạo, quản lý, chuyên viên Tập đoàn Cao su Việt Nam.

§  Lãnh đạo, quản lý, nhân viên các Công ty thành viên và cổ phần.

§  Các đội, nhóm công tác quản lý, công nhân chăm sóc vườn cây cao su.

§  Các cổ đông công ty, các đối tác, khách hàng quan tâm khác…

II. Kết quả dự kiến của giải pháp GIS-VRG   

Hệ sinh thái công nghệ ArcGIS Enterprise quản trị hệ CSDL bản đồ kỹ thuật số đất đai vườn cây cao su do Tập đoàn quản lý xuống đến các công ty thành viên. Hệ thống CSDL lưu trữ trên cloud chia sẻ thông tin qua internet.

Các ứng dụng hỗ trợ ra quyết định quản lý vườn cây như truy vấn, thu thập và cập nhật thông tin đa người dùng trên nền tảng GIS qua kết nối máy chủ ảo mà không cần tốn tài nguyên và thiết bị cài đặt phần mềm chuyên dụng GIS cho từng đối tượng người dùng.

Các lớp bản đồ và các ứng dụng được chia thành các module chuyên đề phục vụ công tác chuyên môn về quản lý vườn cây cao su và theo dõi hiện trạng sử dụng đất. Có thể sử dụng trực tuyến (online) trên các thiết bị thông minh hỗ trợ trình duyệt web (tích hợp định vị GPS) có kết nối internet (wifi, 3G, 4G…) hoặc ngoại tuyến (offline) bằng app. Ứng dụng ngoại tuyến hỗ trợ định vị vườn cây và thu thập các số liệu ngoài hiện trường, có thể cập nhật số liệu trên bản đồ nhân khi thiết bị có kết nối internet trở lại bằng chức năng đồng bộ hóa (sync).

III. Dự kiến khả năng áp dụng vào thực tế-hiệu quả mang lại

    1. Hiệu quả quản lý:

Triển khai GIS-VRG là cơ sở để Tập đoàn, các công ty thành viên thống nhất phát triển các ứng dụng GIS phục vụ tác nghiệp quản lý vườn cây và hiện trạng đất đai theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo đầu mối cung cấp thông tin, dữ liệu một cách chính xác giúp các cấp lãnh đạo có cái nhìn tổng quan về thực tế tình hình quản lý sản xuất của từng Công ty và toàn thể Tập đoàn, từ đó có kế hoạch phát triển phù hợp.

2. Hiệu quả kỹ thuật:

Hợp thức hóa toàn bộ bản quyền máy trạm, máy chủ và ứng dụng trong trung tâm dữ liệu, tuân thủ và thực hiện luật Sở hữu trí tuệ và quyền tác giả.

Được nhận sự hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật từ nhà cung cấp dịch vụ bán hàng đã được đào tạo bởi ESRI.

Hỗ trợ, đào tạo các quản trị viên cập nhật công nghệ và có kiến thức một cách chuyên nghiệp về lĩnh vực CNTT và GIS.

3. Hiệu quả xã hội:

Phục vụ chiến lược của Tập đoàn về phát triển năng lực CNTT và tăng cường vị thế của Tập đoàn trong nước và quốc tế. Tăng cường vai trò hiệu lực hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành từ cấp Tập đoàn đến các đơn vị.

Cung cấp kênh thông tin rõ ràng và trực quan, thuận tiện tra cứu và phân tích từ vị trí địa lý đến thông tin thuộc tính, là môi trường tin cậy, thu hút sự quan tâm hợp tác của các tổ chức kinh tế xã hội cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đầu tư xây dựng GIS-VRG tổng thể một cách căn bản và lâu dài thể hiện sự cam kết nghiêm túc của Tập đoàn trong việc thực hiện các hoạt động hướng đến quản lý bền vững nói chung và chứng chỉ FSC nói riêng.

4. Hiệu quả kinh tế

GIS-VRG được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ mới, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định, kiến trúc thống nhất, sẽ đảm bảo cho việc sử dụng lâu dài và ổn định của hệ thống, tránh được dự lãng phí khi đầu tư các giải pháp riêng lẻ.

Đầu tư GIS-VRG giảm tiền bản quyền phần mềm, giảm chí phí xây dựng CSDL, chi phí đầu tư cho hạ tầng cơ sở và giảm chi phí nhân công cho việc vận hành hệ thống khi các công ty thành viên tự xây dựng hệ thống riêng.

Tiết kiệm chi phí nhờ tính hiệu quả cao của hệ thống, tối ưu thu thập dữ liệu và phổ biến thông tin, cải thiện quy trình làm việc, lập kế hoạch linh hoạt hơn.

IV. Thời gian thực hiện

Các công đoạn từ lúc chuẩn bị, thực hiện đầu tư, thu thập, chỉnh lý, xây dựng ứng dụng cho đến thời điểm bàn giao sản phẩm khoảng 24 tháng.

V. Kết luận.

- Với hơn 400.000 ha vườn cây trong và ngoài nước, Tập đoàn đang nắm giữ khối lượng CSDL cực lớn về thông tin diện tích và lý lịch vườn cây hàng năm, công tác lưu trữ, phân tích, tốn kém và khó quản lý.

- Mặc dù một số đơn vị trong Tập đoàn đã bước đầu tiếp cận GIS để quản lý vườn cây, tuy nhiên mức độ không đồng đều, phương pháp không đồng nhất, hiệu quả mang lại chưa rõ rệt và không thực sự phổ biến đến các cấp người dùng.

- Sự phát triển của điện toán đám mây trong vài năm gần đây đã mở ra một cơ hội mới cho công nghệ GIS, nơi tất cả các thông tin được số hóa, lưu trữ, vận hành và xử lý trong các máy chủ Internet. Tiện ích khi xây dựng thành công GIS-VRG:

+ Hỗ trợ công tác quản lý vườn cây cao su về mặt lãnh thổ và lý lịch vườn cây bằng hệ sinh thái công nghệ GIS-Cloudbase. Cung cấp một khối lượng thông tin toàn diện và kịp thời nhất để dễ dàng có cái nhìn tổng quát về hiện trạng vườn cây, từ đó có các quyết định phù hợp cho từng đơn vị.

+ Quản trị CSDL tập trung, thống nhất và trực tiếp qua Webmap.

+ Truy cập trực tuyến (online) dễ dàng thông qua trình duyệt web thông thường, hoặc sử dụng ngoại tuyến (offline) trên thiết bị di động thông minh.

+ Không cài đặt nhiều phần mềm hỗ trợ hay thiết bị phức tạp chi phí cao.

+ Phù hợp cho mọi đối tượng người dùng, chia sẻ bằng nhiều hình thức đến các đối tượng khác nhau và làm tăng hiệu quả sử dụng sản phẩm.

+ An toàn dữ liệu và bảo mật thông tin.

           Giải pháp GIS-VRG là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của thực tiễn hiện nay của Tập đoàn, nhằm quản lý toàn diện về lãnh thổ, hiện trạng sử dụng đất, vườn cây và khai thác kho CSDL kiểm kê hàng năm rất giá trị của Tập đoàn cũng như hỗ trợ các thông tin đa dạng đầy đủ và kịp thời cho các quyết định của Lãnh đạo Tập đoàn trong việc quản lý nhiều mặt của thực tiễn sản xuất ở các Công ty.

        Trên đây là nội dung tóm tắt sáng kiến Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý điện toán đám mây quản lý cơ sở dữ liệu đất đai vườn cây cao su Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (GIS-VRG) xin đăng ký tham dự cuộc thi Ý tưởng sáng tạo VRG 2021

           Tôi xin cam đoan nội dung ý tưởng GIS-VRG là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu sử dụng trong bài dự thi này được thu thập và sử dụng một cách trung thực.

           Gửi kèm Đơn dự thi và Bài dự thi đầy đủ cùng bản thử nghiệm một số chức năng cơ bản của ứng dụng GIS-VRG.