Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 646

Dự án hợp tác đầu tư trồng chuối cấy mô ứng dụng công nghệ cao được thực hiện tại các 76, 77, 84, 95, 99, Nông trường Thanh An - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thuộc địa bàn xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Đơn vị quản lý hợp tác kinh doanh và thực hiện dự án là: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I, với diện tích trồng chuối cấy mô 117,08 ha, trong giai đoạn 2016  2025 (10 năm), sau đó nếu hiệu quả sẽ mở rộng quy mô sản xuất.

1. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến: Áp dụng tại nông trường Thanh An và khả năng phổ biến trong toàn Ngành cao su.

2. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01/10/2016.

3. Quy mô dự án: Đầu tư mới toàn bộ từ các khâu trồng mới, chăm sóc, và khai thác 117,08  ha cây chuối bằng các biện pháp công nghệ cao để đạt hiệu quả kinh tế, xây dựng mới các công trình cần thiết phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

4. Nguồn vốn đầu tư: 49.817.000.000 đồng

5. Chu kỳ của dự án: 10 năm

6. Lợi ích về mặt kinh tế của sáng kiến (dự án):

Số TT

Các chỉ tiêu dùng để đánh giá

ĐVT

Tổng của cả chu kỳ dự án

1

Tổng doanh thu

Tr. đồng

450.503

  2

Tổng chi phí

Tr. đồng

394.271

3

Lợi nhuận trước thuế

Tr. đồng

56.232

4

Lợi nhuận sau thuế

Tr. đồng

47.797

5

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bình quân (ROS)

%

10,61

6

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

%

10,36

7

Lợi nhuận sau thuế bình quân/ha/năm

Tr. đồng

40,82

8

Thời gian hoàn vốn

Năm

4 năm 10 tháng

9

NPV

Tr. đồng

24.284,93

10

IRR

%

23,21


7. Lợi ích về mặt xã hội của sáng kiến (dự án):

- Dự án góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại địa phương, thay đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, tập hợp được nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh bền vững.

- Tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, phát huy tiềm năng kinh tế của Công ty. Dự án đã thu hút được hàng trăm lao động tại địa phương, giải quyết được việc làm thường xuyên, nâng cao đời sống công nhân và nhân dân trên địa bàn, góp phần làm cho bộ mặt địa phương trong vùng quy hoạch nói riêng, làm thay đổi bộ mặt văn hóa và đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh nhà nói chung.

- Sản phẩm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đi các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản...góp phần nâng cao thị phần và năng lực cạnh tranh của nông sản mang thương hiệu Việt nam.

- Việc đầu tư phát triển trồng cây chuối cấy mô ngoài việc mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, phát triển thêm mô hình sản xuất nông - công nghiệp khép kín từ khâu trồng, chế biến, tiêu thụ (nội địa và xuất khẩu).

- Tăng thêm nguồn thu cho ngân sách của địa phương.


Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày