Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Chuyên mục“Tiếng nói công nhân cao su Dầu Tiếng” phát trên sóng phát thanh FM, Tần số 98,4MHz của Đài Truyền thanh huyện Dầu Tiếng.

Nguyễn Văn Hải
Công tác Đoàn – Hội

540 YT-202 29-09-2019
2

Giải pháp Định hướng công tác tuyên truyền

Nguyễn Văn Hải
Công tác Đoàn – Hội

875 YT-201 29-09-2019
3

Giải pháp thiết lập các biểu mẫu chấm điểm thi đua xếp hạng A,B,C,KK hàng tháng đối với CB.CNLĐ

Ngô Thành Nguyên
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

592 2 YT-199 28-09-2019
4

TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC ĐOÀN VỤ ( ĐOÀN VỤ KHÔNG GIẤY)

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội

615 4 YT-198 27-09-2019
5

XÁC ĐỊNH NHANH CHẤT ĐỘN TRONG NGUYÊN LIỆU MỦ NƯỚC

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

609 7 YT-197 27-09-2019
6

NUÔI CẤY, NHÂN GIỐNG VÀ ỨNG DỤNG CHỦNG VI SINH TỪ CHẾ PHẨM SINH HỌC KHỬ MÙI AQUACLEAN MICROBELIFT OC.

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

522 1 YT-196 27-09-2019
7

CHẾ TẠO MÁY CẮT TỰ ĐỘNG MÁNG CHE MƯA PE

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

561 1 YT-195 27-09-2019
8

ĐÁNH ĐÔNG MỦ NƯỚC BẰNG VI SINH.

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

3887 6 YT-194 27-09-2019
9

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN, NÂNG CẤP SPILLWAY TRONG DÂY TRUYỀN CHẾ BIẾN MỦ LY TÂM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

568 YT-193 27-09-2019
10

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT MỦ LY TÂM

CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

476 YT-192 27-09-2019