Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Tận dụng hồ (bể) hứng nước mưa

Lê Thị Thùy Dương
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

407 YT-168 16-09-2019
2

Dùng lưới chặn đường mương

Lê Thị Thùy Dương
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

439 1 YT-167 16-09-2019
3

Nhập liệu kiểm tra kỹ thuật khai thác tại vườn cây

Huỳnh Hoàng Văn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

521 5 YT-166 14-09-2019
4

Dùng bọc nilong để trùm các ổ điện

Lê Thị Thùy Dương
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

469 YT-165 13-09-2019
5

Đọ độ nhớt Brook Field của latex để xác định độ nhớt Mooney của nguyên liệu và sản phẩm SVRCV

Nguyễn Hoàng Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

4923 3268 YT-164 13-09-2019
6

Hứng bắt tận dụng mủ

Lê Thị Thùy Dương
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

479 2 YT-163 12-09-2019
7

SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ BÙN THẢI

Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

1216 54 YT-162 09-09-2019
8

Cách làm việc hiệu quả công tác hành chính văn phòng

Nguyễn Thị Thuỳ Trâm
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

517 1 YT-160 09-09-2019
9

Sử dụng lò nướng đối lưu để sấy mủ, phục vụ công tác kiểm tra chất lượng mủ trước khi đưa vào chế biến

Nguyễn Hoàng Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

416 2 YT-159 06-09-2019
10

Chế độ cạo tận thu trên cành với chiều dài miệng cạo ngắn (S/3U) kết hợp sử dụng dây dẫn mủ giúp tận thu tối ưu năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh

Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

671 7 YT-158 06-09-2019