Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Ứng dụng phương pháp thu mủ đông tự nhiên ngoài lô kết hợp sử dụng chén hứng mủ dung tích 1800 ml và mái che mặt cạo, mái che chén.

Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

952 9 YT-156 05-09-2019
2

áp dụng nhịp độ cạo d4 vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động cạo mủ giảm nhu cầu lao động cạo mủ

Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

1214 4 YT-155 05-09-2019
3

Ứng dụng việc gửi và nhận Fax bằng máy vi tính

Trần Minh Tâm
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

486 10 YT-154 05-09-2019
4

Một Số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức phong trào cơ sở Đoàn

Hồ Công Cuộc
Công tác Đoàn – Hội

378 1 YT-152 03-09-2019
5

Áp dụng VBA trong công tác tổng hợp số liệu kiểm kê vườn cây cao su 01.01.2019

Dương Thanh Long
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

538 YT-151 03-09-2019
6

Áp dụng phần mềm Excel vào trong công tác chấm điểm và quản lý kỹ thuật cạo

Dương Thanh Long
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

475 3 YT-150 03-09-2019
7

Dùng năng lượng mặt trời tích hợp điện trong nhà máy

Hồ Minh Tuấn
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

380 27 YT-148 31-08-2019
8

Đa dạng hình thức sinh hoạt Đoàn

Hồ Minh Tuấn
Công tác Đoàn – Hội

450 1 YT-147 28-08-2019
9

Tái sử dụng thảm phủ kiện mủ thành phẩm

Hồ Minh Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

409 YT-145 28-08-2019
10

Điều chỉnh công nghệ xử lý hóa lý trong quy trình xử lý nước thải cao su

nguyễn thị oanh
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

758 YT-144 27-08-2019