Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 5
Lượt xem 247

Ở Việt Nam, phương pháp thu mủ trong sản xuất cao su thiên nhiên hiện nay chủ yếu là phương pháp vừa thu mủ nước (latex) và mủ chén. Nghĩa là sau mỗi lần cạo người công nhân phải thu mủ ít nhất 2 - 3 lần (1 - 2 lần thu mủ nước vào khoảng 11 giờ 30 và khoảng 14 giờ (nếu có sử dụng chất kích thích), lần thứ 2 - 3 thu mủ tạp ngày hôm sau). Ưu điểm của phương pháp này là có thể hạn chế được lượng mủ bị trôi do trời mưa sau khi đã thu mủ nước và sản phẩm mủ nước (latex) có thể dùng để chế biến các nguyên liệu cho các sản phẩm có yêu cầu tính kỹ thuật cao (mủ kem, mủ 3L, CV). Hơn nữa, công tác bảo vệ sản phẩm ngoài lô cũng dễ dàng hơn, do mủ thu lần 1 (chiếm chủ yếu) đã đưa về nhà máy chế biến. Tuy nhiên, phương pháp này cũng thể hiện một vài nhược điểm như: tốn thời gian thu mủ, công nhân sau khi cạo xong phải chờ để đi thu  mủ nước, các hóa chất chống đông mủ cũng được sử dụng ảnh hưởng đến quá trình xử lý nước thải trong sản xuất…

Phương pháp thu mủ đông tự nhiên ngoài lô có thể khắc phục được những hạn chế của phương pháp thu mủ nước. Ở các nước như Ấn Độ, Malaysia và các nước Châu Phi, việc thu mủ đông ngoài tự nhiên cũng được thực hiện ở một số đồn điền. Tại Việt Nam, đến thời điểm năm 2015 phương pháp thu mủ đông tự nhiên ngoài lô vẫn còn chưa áp dụng được với những lý do như: Công tác che chắn mưa để tránh thất thoát do mưa rửa trôi, công tác bảo vệ sản phẩm, hệ thống nhà máy chế biến mủ sau thu hoạch… đang là vấn đề gây cản trở trong việc ứng dụng phương này vào sản xuất cao su thiên nhiên.

Do đó, năm 2015 nhóm tác giả bao gồm Th.S Nguyễn Năng, TS. Đỗ Kim Thành Th.S Trần Vĩnh Tuấn và Th.S. Trương Văn Hải đã thực hiện đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thu thu mủ đông tự nhiên ngoài lô tại Đồng Phú. Đề tài được thực hiện tại Lô 23 - Nông trường cao su Tân Thành, Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú thời gian theo dõi từ tháng 5/2015 - 12/2015. Nội dung đề tài sử dụng phương pháp thu mủ đông tự nhiên ngoài lô kết hợp sử dụng máng che mặt cạo, mái che chén, chén nhựa dung tích 1800 ml so với nghiệm thức đối chứng sử dụng chén sành dung tích 500 ml và máng chắn nước mưa. Kết quả thí nghiệm cho thấy các nghiệm thức thu mủ đông tự nhiên tuy có thời gian cạo và thu trên cây lớn lơn (bình quân 34,5 – 36,0 giây/cây) so với nghiệm thức thu mủ nước (33,8 giây/cây). Lý do chậm hơn là do chén hứng mủ có sử dụng mái che nên ảnh hưởng đến thao tác, tuy nhiên mức độ chậm hơn này không đáng kể. Nhưng do tiết kiệm được thời gian di chuyển đi bóc mủ tạp ở phần cạo ngày hôm trước và thời gian chờ để thu mủ nước nên đã tiết kiệm được 24 – 27% tổng thời gian làm việc, do đó nếu làm cùng số giờ so với nghiệm thức thu mủ nước thông thường thì số cây cạo được tăng thêm được từ 156 - 182 cây cạo. Như vậy với số cây cạo của nghiệm thức thu mủ nước là 550 cây/phần cạo cho vườn cây nhóm I, khi áp dụng phương pháp thu mủ đông tự nhiên ngoài lô người công nhân có thể cạo được từ 706 – 732 cây cạo/phần (thời gian làm việc trong ngày là 7 giờ 20 phút/ngày). Từ đó năng suất lao động tăng thêm 31 – 36% và nhu cầu lao động cạo mủ giảm từ 23 – 25%. Bên cạnh đó, việc thu mủ đông tự nhiên ngoài lô cũng giảm được chi sử dụng chất chống đông mủ và chất đánh đông mủ nên cũng sẽ góp phần giảm áp lực xử lý nước thải trong chế biến mủ cao su.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
áp dụng nhịp độ cạo d4 vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động cạo mủ giảm nhu cầu lao động cạo mủ 186 YT-155 05-09-2019
2 Lê Thị Thùy Dương
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Sử dụng van đầu vòi tiết kiệm nước 145 YT-138 20-08-2019
3 Lê Đức Kính
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Nắp đậy chén nhựa hứng mủ cao su 262 YT-141 23-08-2019
4 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Ứng dụng phương pháp thu mủ đông tự nhiên ngoài lô kết hợp sử dụng chén hứng mủ dung tích 1800 ml và mái che mặt cạo, mái che chén. 247 YT-156 05-09-2019
5 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Chế độ cạo tận thu trên cành với chiều dài miệng cạo ngắn (S/3U) kết hợp sử dụng dây dẫn mủ giúp tận thu tối ưu năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh 180 YT-158 06-09-2019
6 Huỳnh Hoàng Văn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Nhập liệu kiểm tra kỹ thuật khai thác tại vườn cây 191 YT-166 14-09-2019
7 Trần Ngọc Dũng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Cải tiến thang chống trượt 83 YT-182 26-09-2019
8 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
CHẾ TẠO MÁY CẮT TỰ ĐỘNG MÁNG CHE MƯA PE 117 YT-195 27-09-2019
9 Huỳnh Trọng Quý
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
CẢI TIẾN DỤNG CỤ RẬP THIẾT KẾ MIỆNG CẠO NGỬA 115 YT-205 30-09-2019
10 Đỗ Minh Sang
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Giải pháp: Tận thu mủ dây bằng cào ba răng. 94 YT-207 30-09-2019
11 Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Chăm sóc đặc biệt vườn cây KTCB 1072 YT-306 24-10-2019
12 Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Xây dựng vườn cây năng suất 2 tấn/ha 315 YT-307 24-10-2019
13 Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Thổi lá PCC bằng cơ giới 479 YT-308 24-10-2019
14 VÕ MINH THI
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
“Móc treo thùng mủ” 107 YT-220 01-10-2019
15 Lê Thanh Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Cải tiến dụng cụ làm máng chắn nước mưa 164 YT-213 01-10-2019
16 Do van tho
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
cải tiến dụng cụ hỗ trợ bình bình minh phun thuốc tự động 76 YT-215 01-10-2019
17 Do van tho
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Giải pháp bệ tập kết mủ có xử lý nước thải 109 YT-217 01-10-2019
18 Nguyễn Văn Khoa
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Hệ thống an toàn cho máy cán kéo mủ cao su 158 YT-241 03-10-2019
19 TRẦN NGỌC ANH
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Rút ngắn thời gian KTCB vườn cao su ở những khu vực có cao trình cao (trên 600m) tại khu vực Tây Nguyên bằng tổng hòa các biện pháp canh tác 96 YT-244 06-10-2019
20 TRẦN NGỌC ANH
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Nghiên cứu ứng dụng chế độ cạo úp sớm trên vườn cao su khai thác 106 YT-245 06-10-2019
21 Lê Bình Dương
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
máy đánh nhựa đường 81 YT-240 03-10-2019
22 VÕ MINH THI
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
CẢI TIẾN ĐỒ CHẮN CÁT 119 YT-221 01-10-2019
23 Nguyễn Văn Vinh
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Hạ thấp mặt cân đồng hồ để cân mủ 80 YT-222 02-10-2019
24 Nguyễn Thế Lữ
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
“Bôi thuốc kích thích mủ nửa phiên cạo đối với những tháng mùa mưa” 105 YT-233 02-10-2019
25 Nguyễn Thị Thuận
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Phương pháp phun thuốc diệt cỏ hàng trên vườn cây trồng mới tái canh của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng 147 YT-238 02-10-2019
26 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
GIẢI PHÁP THU AMONIAC TỪ MỦ SKIM GIÚP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT LY TÂM 92 YT-254 08-10-2019
27 Nguyễn Mạnh Hùng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG CAO SU TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU BẾN CỦI 75 YT-264 09-10-2019
28 Nguyễn Văn Cường
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Cạo lấy mủ đông. 115 YT-265 09-10-2019
29 Chiến Ngô ngọc
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Kết hợp chăn nuôi bê (me) để phòng chống bảo và giảm chi phí giai đoạn KTCB của vườn cây cao su. 55 YT-270 10-10-2019
30 Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Áp dụng cơ giới trong công tác xới ván, tủ bồn hàng năm trên vườn cây tái canh - Trồng mới 172 YT-283 10-10-2019
31 Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Hiệu quả tiết kiệm chi phí trong áp dụng thổi lá chống cháy bằng cơ giới 121 YT-284 10-10-2019
32 Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Áp dụng Nhịp độ cạo thấp D4, D5 ở miệng cạo ngĩa tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 125 YT-285 10-10-2019
33 Đặng Kim Mùi
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Sử dụng cây Bạch Hoa Xà Đuôi Công điều chế dung dịch thay thế thuốc hóa học chũa bệnh nấm hồng trên cây cao su 493 YT-298 11-10-2019
34 Đỗ Hoàng Sơn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Xây dựng an toàn phòng chống cháy vườn cây cao su 115 YT-290 10-10-2019
35 Võ Lâm Ngọc Ẩn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
XÂY DỰNG VƯỜN CÂY NĂNG SUẤT 2 TẤN/HA 165 YT-291 10-10-2019
36 Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Máy đa năng 5 trong 1 chuyên dùng cho nông nghiệp và môi trường 565 YT-292 10-10-2019