Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 3
Lượt xem 186

Dưới áp lực thiếu hụt lao động cạo mủ trên vườn cây do sự cạnh tranh lao động giữa các khu vực công nghiệp – nông nghiệp và giá bán mủ cao su giảm mạnh, chế độ cạo nhịp độ thấp d4 đã được nghiên cứu và từng bước triển khai thử nghiệm ở thực tế sản xuất.

Sản phẩm chế độ cạo nhịp độ thấp d4 được Cục trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Công nhận là tiến bộ kỹ thuật theo quyết định số 60/QĐ-TT-CCN ngày 3/3/2016 do nhóm tác giả Th.S Nguyễn Năng, Th.S Đỗ Kim Thành, KS. Kim Thị Thúy, KS. Nguyễn Quốc Cường và KS. Trương Văn Hải thực hiện. Nguồn gốc của sản phẩm từ kết quả nghiên cứu từ năm 1993 tại Lai Khê (Trên dòng vô tính VM 515), đến năm 1998 tiếp tục thực hiện tại Đồng phú (trên dòng vô tính PB 235), năm 2008 thực hiện nghiên cứu trên 4 dòng vô tính RRIV 2, RRIV 3, RRIV 4 và PB 260 tại Dầu Tiếng và tiếp tục mở rộng nghiên cứu với các đơn vị trong ngành. Diện tích được áp dụng với quy mô thử nghiệm đầu tiên tại Dầu Tiếng năm 2010 với 212 ha, đến năm 2012 mở rộng thêm ở Đồng Phú với 450 ha, Đồng Nai 97 ha, Lộc Ninh 23 ha. đến năm 2015 là 27.124 ha. Sau đó nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu ứng dụng trên một số dòng vô tính mới. Đến năm 2018 tổng diện tích áp dụng d4 trên toàn ngành là 95.570 ha chiếm 50% diện tích cao su khai thác trong toàn ngành.

Chế độ cạo nhịp độ thấp d4 chính là việc cạo mủ trên cây được tiến hành theo nhịp độ cạo d4 (bốn ngày cạo một lần). So với nhịp độ cạo hiện nay là d3 (ba ngày cạo một lần) nhịp độ cạo nhịp độ thấp d4 giúp cho cây cao su có thời gian nghỉ cần thiết dài hơn cho sự tái tạo mủ để chuẩn bị cho lần cạo kế tiếp. Vì vậy, tổng số lát cạo/năm/cây ở chế độ cạo nhịp độ thấp d4 khoảng 72 - 75 lát cạo so với 95 - 100 lát cạo/năm/cây của nhịp độ cạo d3 đang áp dụng trên các vườn cây đại điền. Để bù đắp cho lượng mủ không thu được từ sự ít hơn về tổng số lát cạo/năm/cây của chế độ cạo mới và cạo đại trà, việc gia tăng tần số sử dụng chất kích thích ethephon để tăng năng suất mủ/cây/lát cạo là giải pháp hữu hiệu. Tần số chất kích thích ethephon được sử dụng cho chế độ cạo nhịp độ thấp d4 là 4 - 6 lần/năm kích thích vào tháng 5, 6, 7, 10, 11 và 12 (khoảng các các lần bôi khoảng 1 tháng). Các tháng được lựa chọn dùng chất kích thích mủ ethephon là những tháng có lượng mưa vừa hoặc trung bình, ẩm độ không khí và đất phù hợp cho việc thu hoạch mủ kéo dài trong ngày.

Kết quả nghiên cứu:

ü  Về năng suất mủ và năng suất lao động:

            Chế độ cạo nhịp độ thấp (d4) cho năng suất cá thể trên lần cạo (g/c/c) cao hơn so với chế độ cạo nhịp độ d3. Mức độ gia tăng tùy thuộc vào dòng vô tính cao su, tình trạng cây cao su và điều kiện môi trường. Kết quả các nghiên cứu cho thấy mức gia tăng năng suất cá thể của nhịp độ d4 so với d3 (cùng không sử dụng chất kích thích mủ) bình quân từ 10 – 20 %); và nếu nhịp độ d4 sử dụng tần số kích thích mủ 4 – 6 lần/năm thì mức độ gia tăng năng suất cá thể trung bình ở các thí nghiệm theo dõi từ 27 – 55 % so với nhịp độ d3 không sử dụng chất kích thích mủ (Bảng 1). Năng suất lao động cạo mủ cũng tăng tương ứng. Việc năng suất cá thể khi cạo nhịp độ thấp d4 tăng được lý giải là do nhịp độ thấp d4 giúp cho cây cao su có thời gian nghỉ cần thiết dài hơn cho sự tái tạo mủ để chuẩn bị cho lần cạo kế tiếp, chính vì vậy lượng mủ được tái tạo đầy đủ hơn so với nhịp độ d3. Nhưng cũng vì vậy mà số lần cạo của nhịp độ d4 (72 – 75 lần cạo/năm) thấp hơn so với nhịp độ d3 (95 – 100 lần cạo/năm) dẫn đến năng suất mủ trên cây/năm (hay năng suất mủ kg/ha/năm) thấp hơn so với nhịp độ d3. Để bù đắp cho lượng mủ không thu được từ sự ít hơn về tổng số lát cạo/năm/cây của chế độ cạo d4 so với d3, việc gia tăng tần số sử dụng chất kích thích ethephon để tăng năng suất mủ/cây/lát cạo là giải pháp hữu hiệu. Kết quả thí nghiệm cho thấy, tần số sử dụng chất kích thích mủ ở nhịp độ cạo d4 phù hợp là 4 – 6 lần/năm.

 

Bảng 1: Kết quả trung bình sản lượng và DRC (%) của các đề tài nghiên cứu

STT

Dòng vô tính

Nghiệm thức

g/c/c

DRC (%)

Kg/phần cạo

Kg/ha/năm

1

PB 255

(1993-2003)

tại Lai Khê

I. d3. 0/y

57,7b (100)

37,4a

23,1b (100)

2.467 (100)

II. d3. 4/y

63,6b (110)

36,3b

25,4b (110)

2.719 (110)

III. d4. 6/y

81,0a (140)

37,1a

32,4a (140)

2.625 (106)

Mức ý nghĩa

**

**

**

ns

CV (%)

3,93

0,48

3,89

4,07

2

PB 235

(1998 -2006)

tại Đồng Phú

I. d3. 0/y

36,0b (100)

37,2a

14,4c

1.538a (100)

II. d4. 0/y

40,1b (111)

37,9a

16,0b

1.295b (84)

III. d4. 4/y

45,9a (127)

36,0b

18,4b

1.484a (97)

IV. d4. 6/y

48,4a (135)

35,6b

19,4a

1.567a (102)

Mức ý nghĩa

**

**

**

**

CV (%)

5,27

1,22

5,26

5,27

3

PB 260

(2008-2012)

tại Dầu Tiếng

I. d3. 0/y

39,0c (100)

32,6b

15,6c (100)

1.668 (100)

II. d4. 0/y

45,6b (117)

34,4b

18,2b (117)

1.477 (89)

III. d4. 4/y

53,0a (136)

32,1b

21,2a (136)

1.718 (103)

IV. d4. 6/y

54,6a (140)

31,8b

21,8a (140)

1.769 (106)

Mức ý nghĩa

**

**

**

**

CV (%)

3,60

2,16

3,71

4,24

4

RRIV 4

(2008-2012)

tại Dầu Tiếng

I. d3. 0/y

40,4c (100)

36,9b

16,2c (100)

1.727bc (100)

II. d4. 0/y

47,2b (117)

38,7a

18,9b (117)

1.529c (89)

III. d4. 4/y

58,8a (146)

36,2b

23,5a (146)

1.906ab (110)

IV. d4. 6/y

62,7a (155)

36,0b

25,1a (155)

2.032a (118)

Mức ý nghĩa

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
áp dụng nhịp độ cạo d4 vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động cạo mủ giảm nhu cầu lao động cạo mủ 186 YT-155 05-09-2019
2 Lê Thị Thùy Dương
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Sử dụng van đầu vòi tiết kiệm nước 145 YT-138 20-08-2019
3 Lê Đức Kính
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Nắp đậy chén nhựa hứng mủ cao su 263 YT-141 23-08-2019
4 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Ứng dụng phương pháp thu mủ đông tự nhiên ngoài lô kết hợp sử dụng chén hứng mủ dung tích 1800 ml và mái che mặt cạo, mái che chén. 248 YT-156 05-09-2019
5 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Chế độ cạo tận thu trên cành với chiều dài miệng cạo ngắn (S/3U) kết hợp sử dụng dây dẫn mủ giúp tận thu tối ưu năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh 181 YT-158 06-09-2019
6 Huỳnh Hoàng Văn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Nhập liệu kiểm tra kỹ thuật khai thác tại vườn cây 191 YT-166 14-09-2019
7 Trần Ngọc Dũng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Cải tiến thang chống trượt 83 YT-182 26-09-2019
8 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
CHẾ TẠO MÁY CẮT TỰ ĐỘNG MÁNG CHE MƯA PE 118 YT-195 27-09-2019
9 Huỳnh Trọng Quý
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
CẢI TIẾN DỤNG CỤ RẬP THIẾT KẾ MIỆNG CẠO NGỬA 115 YT-205 30-09-2019
10 Đỗ Minh Sang
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Giải pháp: Tận thu mủ dây bằng cào ba răng. 94 YT-207 30-09-2019
11 Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Chăm sóc đặc biệt vườn cây KTCB 1072 YT-306 24-10-2019
12 Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Xây dựng vườn cây năng suất 2 tấn/ha 315 YT-307 24-10-2019
13 Trần Vũ Nam Hoàng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Thổi lá PCC bằng cơ giới 479 YT-308 24-10-2019
14 VÕ MINH THI
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
“Móc treo thùng mủ” 108 YT-220 01-10-2019
15 Lê Thanh Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Cải tiến dụng cụ làm máng chắn nước mưa 165 YT-213 01-10-2019
16 Do van tho
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
cải tiến dụng cụ hỗ trợ bình bình minh phun thuốc tự động 76 YT-215 01-10-2019
17 Do van tho
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Giải pháp bệ tập kết mủ có xử lý nước thải 109 YT-217 01-10-2019
18 Nguyễn Văn Khoa
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Hệ thống an toàn cho máy cán kéo mủ cao su 159 YT-241 03-10-2019
19 TRẦN NGỌC ANH
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Rút ngắn thời gian KTCB vườn cao su ở những khu vực có cao trình cao (trên 600m) tại khu vực Tây Nguyên bằng tổng hòa các biện pháp canh tác 97 YT-244 06-10-2019
20 TRẦN NGỌC ANH
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Nghiên cứu ứng dụng chế độ cạo úp sớm trên vườn cao su khai thác 106 YT-245 06-10-2019
21 Lê Bình Dương
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
máy đánh nhựa đường 81 YT-240 03-10-2019
22 VÕ MINH THI
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
CẢI TIẾN ĐỒ CHẮN CÁT 119 YT-221 01-10-2019
23 Nguyễn Văn Vinh
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Hạ thấp mặt cân đồng hồ để cân mủ 80 YT-222 02-10-2019
24 Nguyễn Thế Lữ
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
“Bôi thuốc kích thích mủ nửa phiên cạo đối với những tháng mùa mưa” 105 YT-233 02-10-2019
25 Nguyễn Thị Thuận
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Phương pháp phun thuốc diệt cỏ hàng trên vườn cây trồng mới tái canh của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng 147 YT-238 02-10-2019
26 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
GIẢI PHÁP THU AMONIAC TỪ MỦ SKIM GIÚP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT LY TÂM 92 YT-254 08-10-2019
27 Nguyễn Mạnh Hùng
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG CAO SU TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU BẾN CỦI 75 YT-264 09-10-2019
28 Nguyễn Văn Cường
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Cạo lấy mủ đông. 116 YT-265 09-10-2019
29 Chiến Ngô ngọc
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Kết hợp chăn nuôi bê (me) để phòng chống bảo và giảm chi phí giai đoạn KTCB của vườn cây cao su. 56 YT-270 10-10-2019
30 Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Áp dụng cơ giới trong công tác xới ván, tủ bồn hàng năm trên vườn cây tái canh - Trồng mới 172 YT-283 10-10-2019
31 Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Hiệu quả tiết kiệm chi phí trong áp dụng thổi lá chống cháy bằng cơ giới 122 YT-284 10-10-2019
32 Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Áp dụng Nhịp độ cạo thấp D4, D5 ở miệng cạo ngĩa tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 125 YT-285 10-10-2019
33 Đặng Kim Mùi
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Sử dụng cây Bạch Hoa Xà Đuôi Công điều chế dung dịch thay thế thuốc hóa học chũa bệnh nấm hồng trên cây cao su 493 YT-298 11-10-2019
34 Đỗ Hoàng Sơn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Xây dựng an toàn phòng chống cháy vườn cây cao su 115 YT-290 10-10-2019
35 Võ Lâm Ngọc Ẩn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
XÂY DỰNG VƯỜN CÂY NĂNG SUẤT 2 TẤN/HA 166 YT-291 10-10-2019
36 Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Máy đa năng 5 trong 1 chuyên dùng cho nông nghiệp và môi trường 565 YT-292 10-10-2019

Cuộc thi Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VRG 2019

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-8) 39 325 234 - E-mail: vrg@rubbergroup.vn