Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 27
Lượt xem 403

Tận dụng nguồn năng lượng mặt trời vô giá không cạn kiệt.

Đem lại lợi ích quốc gia và bảo vệ môi trường. 

Năng lượng có sẵn từ mặt trời.

Tiết kiệm chi phí điện từ nhà máy thủy điện quốc gia đem lại kinh té cao cho công ty.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày