Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU THIÊN NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT VÀ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO SẢN XUẤT

Nguyễn Quốc Toàn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

748 2 YT-181 26-09-2019
2

Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Nguyễn Đăng Cẩm
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

555 YT-180 26-09-2019
3

Dự báo nhanh chỉ số VFA và NH3 bằng phương pháp đo chỉ số pH của Latex

Nguyễn Hoàng Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

7434 3713 YT-178 23-09-2019
4

tái sử dụng nước thải qua xử lý vao sản xuất mủ cao su

nguyễn hữu việt
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

529 YT-176 22-09-2019
5

Cách lấy giá sàn SGX nhanh và đơn giản nhất

Phạm Nguyễn Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

712 43 YT-175 21-09-2019
6

Ứng dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá cao su

Phạm Nguyễn Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

676 39 YT-174 21-09-2019
7

Hệ thống tháp khử mùi bằng cây sả ( cải tiến dựa trên hệ thống tháp khử mùi cũ)

Trần Hữu Tâm
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

1444 434 YT-173 20-09-2019
8

Hệ thống cưa lạng mủ tờ bán tự động 16 cục mủ

Trần Hữu Tâm
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

1390 419 YT-172 20-09-2019
9

Ứng dụng Phần mềm ViệtOCR rút ngắn thời gian xây dựng văn bản

Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

603 YT-171 19-09-2019
10

Khảo sát nguyên nhân và giải pháp kỹ thuật Khắc phục chỉ tiêu hàm lượng tro cao trong sản phẩm cao su SVR 10

Trần Đình Hiệu
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

4671 3126 YT-170 19-09-2019