Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 3126
Lượt xem 4726

Chúng tôi khảo sát đưa ra một số nguyên nhân và đánh giá từng nguyên nhân có thể xảy ra, đồng thời kiểm nghiệm, hơn 300 mẫu thử cao su. Từ đó xác định được nguyên nhân rớt hạng mủ SVR10 là do một số công nhân và các hộ tiểu điền đã sử dụng phèn nhôm sunfate: Al2(SO4)318H2O hoặc Phèn kép KAl(SO)212H2O là một chất keo tụ để đánh đông nguyên liệu mủ nước tại vườn cây. Nhất là những vườn cao su Tiểu điền họ đã sử dụng nhiều phèn nhôm để đánh đông mủ.

Việc đánh đông bằng phèn nhôm sunfate hoặc phèn kép, trong quá trình đông tụ đã xãy ra hiện tượng kết dính giữa các hạt cao su với Al(OH)3, chính sự kết dính hạt cao su với Al3+, trong sản phẩm SVR10 sẽ tồn tại thêm một lượng ion Al3+, cùng với sự tồn tại ion kim loại như Mg2+, Ca2+, Cu2+, Mn2+ có trong cao su làm cho hàm lượng TRO cao vượt TCVN 3769:2016

Bằng phương pháp hóa học chúng tôi chọn phương pháp cán rửa cốm cao su bằng dung dịch NaOH 0,01% tại giai đoạn cán ủ. Phản ứng rửa mủ như sau:

            Al(OH)3 + NaOH  =  NaAlO2 + 2H2O (Chất NaAlO2 tan trong nước)

Hiệu quả do sử dụng NaOH để rửa nguyên liệu mủ đông khi cán ủ ở giai đoạn 1. Cụ thể năm 2016, 2017, 2018 toàn bộ sản phẩm SVR10 của công ty không bị rớt hạng sản phẩm do hàm lượng tro cao. 

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Ngô hoàng sơn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy rửa đỉa tự động cho máy ly tâm 1268 YT-311 15/03/2021
2 Trần Hoàng
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Cải tạo khả năng xử lý Nito tổng tại bể Anoxic của HTXLNT Cuaparis 1448 YT-312 14/04/2021
3 Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy bơn mủ cao su thay thế máy bơm màng tại các nhà máy chế biến mủ kem 1550 YT-321 18/06/2021
4 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất phân hữu cơ sinh học từ bùn sinh học của dây chuyền chế biến mủ bằng công nghệ nuôi trùn quế 1096 YT-326 22/07/2021
5 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế thu gom và xử lý nước thải tại các ga mủ nông trường 967 YT-327 22/07/2021
6 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế, chế tạo máy rửa tấm lắc trong trong sản xuất mủ tờ 550 YT-329 22/07/2021
7 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nâng cấp quy trình sản xuất mủ RSS có chất lượng cao và ổn định 860 YT-330 23/07/2021
8 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động lưới điện nhà đèn 545 YT-331 23/07/2021
9 Đoàn Sơn Long
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
“Nâng cấp máy Mooney Negretti không phù hợp tiêu chuẩn thành máy Đo Mooney phù hợp TCVN 6090-1:2015.” 1777 YT-347 15/08/2021
10 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Sáng kiến nghiên cứu vận hành máy ép bùn không sử dụng polyme tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 1049 YT-350 16/08/2021
11 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Giải pháp tiết kiệm chi phí trong công đoạn ép bùn xử lý nước thải tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 1194 YT-351 16/08/2021