Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 847

1.     Hiện trạng ép bùn tại 2 hệ thống xử lý nước thải:

     Hiện nay ở các hệ thống xử lý nước thải phát sinh lượng lớn bùn sinh học cần phải thải bỏ, công ty đã đầu tư 02 máy ép bùn tại hai hệ thống Xử lý nước thải Bố Lá – Ly Tâm và CuaParis. Theo nhà cung cấp máy ép bùn thì phải dùng polyme trong quá trình ly tâm để keo tụ mới ép được bùn. Lượng bùn sau ép sẽ là nguyên liệu để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, tuy nhiên khi ép bùn có polyme sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phân bón (chỉ tiêu pH đất thấp), sẽ nguy cơ ảnh hưởng đến đất và cây trồng khi bón cho vườn cây của công ty.

-         Hệ thống xử lý nước thải Bố Lá – Ly Tâm: sử dụng trung bình khoảng 1.5 kg polyme/ngày

-         Hệ thống xử lý nước thải CuaParis: sử dụng trung bình khoảng 2.08 kg polyme/ngày.

2.     Quá trình nghiên cứu vận hành ép bùn không sử dụng polyme:

-          Bơm hết bùn chết trong bể lắng ly tâm ra ngoài

-          Bơm bùn lưu, để lắng 8 - 10 giờ trong bể lắng ly tâm

-          Sản xuất thử nghiệm không sử dụng polyme

-          Điều chỉnh các van bơm bùn từ đầu vào sau bể lắng ly tâm - đầu ra máy ép bùn

-          Theo dõi kết quả: đánh giá chất lượng bùn không polyme, thời gian ép/bao

-          Điều chỉnh mặt vít ly tâm cho hợp lý với bùn không sử dụng polyme của máy ép bùn, để có thể ép bùn không sử dụng polymer sẽ dùng vít ly tâm cỡ….

-          Theo dõi kết quả: đánh giá chất lượng bùn không polyme, thời gian ép/bao

3.     Kết quả nghiên cứu:

Sau khi thử nghiệm điều chỉnh van bơm bùn thì lưu lượng bơm hợp lý để không sử dụng polymer là 60/40.

Sau khi thử nghiệm điều chỉnh mặt vít ly tâm để có thể ép bùn không sử dụng polymer sẽ dùng vít ly tâm hệ thống CuaParis mức 7, hệ thống Bố Lá – Ly Tâm mức 7.

 

Stt

Tiêu chí

đánh giá

Ép bùn

có sử dụng polyme

Ép bùn

không sử dụng polyme

1

Số lượng bao bùn ép/ngày (2ca/ngày)

80

70

2

Độ ẩm bùn sau ép

88%

85%

3

Thời gian/bao

12 phút

13 phút

4

Polyme sử dụng

3.58 kg/ngày

0

5

Hóa chất sử dụng

(polyme 80.000 đồng/kg) / ngày

3.58 x 80.000 = 286.400 đ/ngày

0

6

Lao động sử dụng

2 người

2 người

 

Hiệu quả về kinh tế (làm lợi/tiết kiệm cho đơn vị):

Stt

Hạng mục chi phí

Cách tính toán/công thức

trong 1 năm vận hành

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

A

Trước khi thực hiện ý tưởng

 

 

 

1

Polyme sử dụng ép bùn tại 2 hệ thống XLNT Bố Lá – Ly tâm và CuaParis (3.58kg/ngày)

Số lượng polyme ngày x 30ngày x 10 tháng x đơn giá polyme  

= 3.58 x 30 x 10 x 80.000

85.920.000 đồng/năm

 

B

Sau khi thực hiện ý tưởng

 

 

 

1

Không sử dụng polyme tại khâu ép bùn 2 hệ thống XLNT

Số lượng polyme ngày x 30ngày x 10tháng x đơn giá 

= 0 x 30 x 10 x 80.000

0 đồng

 

 

TỔNG CỘNG: / Hiệu quả ( B-A)

 

-85.920.000

 

          Bùn sau khi ép sẽ không gây ô nhiễm môi trường, công ty hạn chế sử dụng tài nguyên môi trường, bùn sau khi ép dùng làm nguyên liệu để sản xuất phân hữu cơ vi sinh không có polyme sẽ không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng của phân bón. 

4.     Kết luận:

Sau khi nghiên cứu vận hành ép bùn không sử dụng polyme, nhóm tác giả đề xuất quy trình vận hành đề nghị 2 hệ thống xử lý nước thải áp dụng cụ thể như sau:

              Bơm hết bùn chết trong bể lắng ly tâm ra ngoài -> Bơm bùn lưu, để lắng 8 - 10 giờ trong bể lắng ly tâm -> Điều chỉnh các van bơm bùn từ đầu vào sau bể lắng ly tâm - đầu ra máy ép bùn 60/40 -> Điều chỉnh mặt vít ly tâm mức 7 -> ép bùn. 

Sáng kiến giúp tiết kiệm cho công ty 85 triệu đồng/năm.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Ngô hoàng sơn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy rửa đỉa tự động cho máy ly tâm 1023 YT-311 15/03/2021
2 Trần Hoàng
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Cải tạo khả năng xử lý Nito tổng tại bể Anoxic của HTXLNT Cuaparis 1225 YT-312 14/04/2021
3 Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy bơn mủ cao su thay thế máy bơm màng tại các nhà máy chế biến mủ kem 1335 YT-321 18/06/2021
4 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất phân hữu cơ sinh học từ bùn sinh học của dây chuyền chế biến mủ bằng công nghệ nuôi trùn quế 905 YT-326 22/07/2021
5 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế thu gom và xử lý nước thải tại các ga mủ nông trường 738 YT-327 22/07/2021
6 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế, chế tạo máy rửa tấm lắc trong trong sản xuất mủ tờ 506 YT-329 22/07/2021
7 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nâng cấp quy trình sản xuất mủ RSS có chất lượng cao và ổn định 635 YT-330 23/07/2021
8 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động lưới điện nhà đèn 496 YT-331 23/07/2021
9 Đoàn Sơn Long
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
“Nâng cấp máy Mooney Negretti không phù hợp tiêu chuẩn thành máy Đo Mooney phù hợp TCVN 6090-1:2015.” 1532 YT-347 15/08/2021
10 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Sáng kiến nghiên cứu vận hành máy ép bùn không sử dụng polyme tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 847 YT-350 16/08/2021
11 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Giải pháp tiết kiệm chi phí trong công đoạn ép bùn xử lý nước thải tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 946 YT-351 16/08/2021