Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 2
Lượt xem 797

Với đặc tính nước thải của ba dây chuyền sản xuất mủ tinh, mủ tạp và latex của Nhà máy chế biến Trung tâm với đặc tính ô nhiễm COD và BOD cao và có hàm lượng Nitơ tổng cao. Để có thể giải quyết tốt đồng thời cả hai vấn đề trên thì qua nghiên cứu tham khảo cùng với kinh nghiệm xử lý nước thải của quá trình chế biến cao su thiên nhiên. Nhóm tác giả chúng tôi nhận thấy công nghệ xử lý liên tục kết hợp quá trình thiếu khí (Anoxic) và hiếu khí (Oxic) dùng để loại bỏ Nitơ tổng bằng bùn hoạt tính là có thể giải quyết được đồng thời vấn đề độ ô nhiễm COD, BOD và vấn đề tổng Nitơ. Với mô hình công nghệ xử lý đề xuất ban đầu như sau:

Hình 1: Sơ đồ qui trình công nghệ xử lý đề xuất ban đầu.

Đặc điểm của công nghệ này là nhóm tác sẽ thêm vào trước vùng hiếu khí của Aerotank một vùng thiếu khí và nước thải sẽ được cấp vào vùng này. Nước thải khi được đưa vào vùng thiếu khí sẽ hòa trộn với bùn hoạt tính được đưa từ vùng phục hồi bùn hoạt tính. Trong điều kiện thiếu khí thì các vi sinh vật có trong bùn hoạt tính sẽ thực hiện quá trình khử nitrat để loại bỏ bớt Nitơ tổng trong nước thải. Nước thải sau khi đi qua vùng thiếu khí để loại bỏ bớt Nitơ tổng sẽ được chảy tới vùng hiếu khí để xử lý các chỉ tiêu COD, BOD của nước thải. Nước thải sau khi được xử lý sẽ chảy qua bể lắng để tách bùn vi sinh ra. Bùn vi sinh từ bể lắng sẽ được hoàn lưu trở lại vùng phục hồi bùn hoạt tính của hệ thống.

Hình 2: Sơ đồ qui trình công nghệ xử lý nước thải theo giải pháp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải phải công nghệ trên được nghiên cứu và triển khai áp dụng đã giải quyết vấn đề sau:

- Phương pháp vận hành hệ thống xử lý nước thải đơn giản.

- Khắc phục tình trạng thiếu khí (Oxy hòa tan) trong quá trình xử lý sinh học hiếu khí.

- Không sử dụng hóa chất trong quy trình xử lý nước thải.

- Giảm rủi ro về sự cố môi trường do hệ thống xử lý nước thải gây ra.

- Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại A của QCVN 01:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên và tái sử dụng nước trong sản xuất.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Ngô hoàng sơn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy rửa đỉa tự động cho máy ly tâm 1025 YT-311 15/03/2021
2 Trần Hoàng
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Cải tạo khả năng xử lý Nito tổng tại bể Anoxic của HTXLNT Cuaparis 1226 YT-312 14/04/2021
3 Đặng Kim Mùi và Nguyễn Văn Lĩnh
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Máy bơn mủ cao su thay thế máy bơm màng tại các nhà máy chế biến mủ kem 1335 YT-321 18/06/2021
4 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất phân hữu cơ sinh học từ bùn sinh học của dây chuyền chế biến mủ bằng công nghệ nuôi trùn quế 905 YT-326 22/07/2021
5 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế thu gom và xử lý nước thải tại các ga mủ nông trường 738 YT-327 22/07/2021
6 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế, chế tạo máy rửa tấm lắc trong trong sản xuất mủ tờ 506 YT-329 22/07/2021
7 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Nâng cấp quy trình sản xuất mủ RSS có chất lượng cao và ổn định 636 YT-330 23/07/2021
8 Nguyễn Văn Hợp
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động lưới điện nhà đèn 497 YT-331 23/07/2021
9 Đoàn Sơn Long
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
“Nâng cấp máy Mooney Negretti không phù hợp tiêu chuẩn thành máy Đo Mooney phù hợp TCVN 6090-1:2015.” 1533 YT-347 15/08/2021
10 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Sáng kiến nghiên cứu vận hành máy ép bùn không sử dụng polyme tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 848 YT-350 16/08/2021
11 Lê Quốc Duy
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường
Giải pháp tiết kiệm chi phí trong công đoạn ép bùn xử lý nước thải tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 946 YT-351 16/08/2021