Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 729

- Trong những năm trước đây, công tác tuyên truyền của Đảng ủy Công ty chủ yếu thông qua các kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo từng Chỉ thị, Nghị quyết cụ thể. Hàng tháng các tổ chức Đoàn thể - Hội, các Chi, Đảng bộ cơ sở không có sự thống nhất chung về nội dung tuyên truyền, dễ bị chồng chéo, trùng lắp, vì vậy hiệu quả công tác tuyên truyền không cao. Do đó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty đề ra sáng kiến hàng tháng xây dựng Giải pháp Định hướng công tác tuyên truyền chung trong toàn Đảng bộ Công ty.

- Định hướng công tác tuyên truyền tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước diễn ra trong tháng; tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo tỉnh Bình Dương; tuyên truyền, các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là nêu gương tập thể và cá nhân điển hình làm theo lời Bác; tuyên truyền kết quả, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước; tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển và hải đảo, nhất là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tuyên truyền cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và công nhân lao động tích cực tham gia lao động sản xuất, nhất là thực hiện tốt công tác khai thác sản lượng hàng tháng được Tổng Giám đốc Công ty phát động thi đua theo một tỷ nhất định so kế hoạch năm.

- Đây là cách làm mới, sáng tạo, tạo sự thống nhất trong công tác tuyên truyền và định hướng công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân lao động. Được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá cao và áp dụng trong toàn tỉnh Bình Dương.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Phạm Thị Ngọc Giàu
Công tác Đoàn – Hội
Xây dựng trang web học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên – đoàn tập đoàn công nghiệp cao su việt nam 483 YT-323 21/06/2021