Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 417

- Trong những năm trước đây, công tác tuyên truyền của Đảng ủy Công ty chủ yếu thông qua các kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo từng Chỉ thị, Nghị quyết cụ thể. Hàng tháng các tổ chức Đoàn thể - Hội, các Chi, Đảng bộ cơ sở không có sự thống nhất chung về nội dung tuyên truyền, dễ bị chồng chéo, trùng lắp, vì vậy hiệu quả công tác tuyên truyền không cao. Do đó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty đề ra sáng kiến hàng tháng xây dựng Giải pháp Định hướng công tác tuyên truyền chung trong toàn Đảng bộ Công ty.

- Định hướng công tác tuyên truyền tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước diễn ra trong tháng; tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo tỉnh Bình Dương; tuyên truyền, các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là nêu gương tập thể và cá nhân điển hình làm theo lời Bác; tuyên truyền kết quả, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước; tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển và hải đảo, nhất là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tuyên truyền cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và công nhân lao động tích cực tham gia lao động sản xuất, nhất là thực hiện tốt công tác khai thác sản lượng hàng tháng được Tổng Giám đốc Công ty phát động thi đua theo một tỷ nhất định so kế hoạch năm.

- Đây là cách làm mới, sáng tạo, tạo sự thống nhất trong công tác tuyên truyền và định hướng công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân lao động. Được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá cao và áp dụng trong toàn tỉnh Bình Dương.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Hồ Công Cuộc
Công tác Đoàn – Hội
Một Số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức phong trào cơ sở Đoàn 200 YT-152 03-09-2019
2 Hồ Minh Tuấn
Công tác Đoàn – Hội
Đa dạng hình thức sinh hoạt Đoàn 246 YT-147 28-08-2019
3 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC ĐOÀN VỤ ( ĐOÀN VỤ KHÔNG GIẤY) 249 YT-198 27-09-2019
4 Nguyễn Văn Hải
Công tác Đoàn – Hội
Giải pháp Định hướng công tác tuyên truyền 417 YT-201 29-09-2019
5 Nguyễn Văn Hải
Công tác Đoàn – Hội
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Chuyên mục“Tiếng nói công nhân cao su Dầu Tiếng” phát trên sóng phát thanh FM, Tần số 98,4MHz của Đài Truyền thanh huyện Dầu Tiếng. 180 YT-202 29-09-2019
6 Trần Vũ Nam Hoàng
Công tác Đoàn – Hội
Nhân rộng gương điển hình 627 YT-310 24-10-2019
7 Le Quoc Bao
Công tác Đoàn – Hội
Phần mềm quản lý Đoàn viên 388 YT-219 01-10-2019
8 Nguyễn Duy Thái Hà
Công tác Đoàn – Hội
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ ĐOÀN THEO MÔ HÌNH 6D 209 YT-242 03-10-2019
9 Phạm Thị Như Quỳnh
Công tác Đoàn – Hội
Ứng dụng phần mềm Canva làm bảng Infographic trong công tác thông tin, tuyên truyền. 148 YT-229 02-10-2019
10 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
TỦ ĐỒ TỪ THIỆN 183 YT-259 08-10-2019
11 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
MỖI CƠ SỞ ĐOÀN MỘT VƯỜN CÂY 202 YT-262 09-10-2019
12 Nguyễn Minh Tuấn
Công tác Đoàn – Hội
Sắp xếp tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 104 YT-282 10-10-2019
13 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN 729 YT-301 11-10-2019
14 Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội
Nâng cao chất lượng trong tổ chức sinh hoạt Chi đoàn 668 YT-302 12-10-2019
15 Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội
một số hoạt động nhằm gây quỹ hoạt động của đoàn 175 YT-303 12-10-2019