Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 404

- Tuyên truyền, phản ánh các sự kiện Đại hội, Hội nghị của Công ty, Đảng ủy Công ty  và các Đoàn thể Công ty; nội quy, quy chế của Công ty và các đơn vị trực thuộc; các Luật và Nghị định liên quan đến Người lao động; các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; các hoạt động  sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; phản ảnh hoạt động của các phòng ban, đơn vị cơ sở; các hoạt động của Ban Chỉ huy thống nhất Công ty – Huyện, Thị xã; các hoạt động kết nghĩa giữa Công ty với các đơn vị Quân đội, Công an.

- Đặc biệt là tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Công ty và các Nông trường, Xí nghiệp. Nêu những gương điển hình trong công tác sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản và các Hội thi thợ giỏi cạo mủ của Công ty và của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Những đóng góp của Công ty đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Phạm Thị Ngọc Giàu
Công tác Đoàn – Hội
Xây dựng trang web học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên – đoàn tập đoàn công nghiệp cao su việt nam 483 YT-323 21/06/2021