Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 130

- Tuyên truyền, phản ánh các sự kiện Đại hội, Hội nghị của Công ty, Đảng ủy Công ty  và các Đoàn thể Công ty; nội quy, quy chế của Công ty và các đơn vị trực thuộc; các Luật và Nghị định liên quan đến Người lao động; các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; các hoạt động  sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; phản ảnh hoạt động của các phòng ban, đơn vị cơ sở; các hoạt động của Ban Chỉ huy thống nhất Công ty – Huyện, Thị xã; các hoạt động kết nghĩa giữa Công ty với các đơn vị Quân đội, Công an.

- Đặc biệt là tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Công ty và các Nông trường, Xí nghiệp. Nêu những gương điển hình trong công tác sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản và các Hội thi thợ giỏi cạo mủ của Công ty và của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Những đóng góp của Công ty đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Hồ Công Cuộc
Công tác Đoàn – Hội
Một Số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức phong trào cơ sở Đoàn 139 YT-152 03-09-2019
2 Hồ Minh Tuấn
Công tác Đoàn – Hội
Đa dạng hình thức sinh hoạt Đoàn 174 YT-147 28-08-2019
3 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC ĐOÀN VỤ ( ĐOÀN VỤ KHÔNG GIẤY) 206 YT-198 27-09-2019
4 Nguyễn Văn Hải
Công tác Đoàn – Hội
Giải pháp Định hướng công tác tuyên truyền 255 YT-201 29-09-2019
5 Nguyễn Văn Hải
Công tác Đoàn – Hội
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Chuyên mục“Tiếng nói công nhân cao su Dầu Tiếng” phát trên sóng phát thanh FM, Tần số 98,4MHz của Đài Truyền thanh huyện Dầu Tiếng. 130 YT-202 29-09-2019
6 Trần Vũ Nam Hoàng
Công tác Đoàn – Hội
Nhân rộng gương điển hình 490 YT-310 24-10-2019
7 Le Quoc Bao
Công tác Đoàn – Hội
Phần mềm quản lý Đoàn viên 330 YT-219 01-10-2019
8 Nguyễn Duy Thái Hà
Công tác Đoàn – Hội
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ ĐOÀN THEO MÔ HÌNH 6D 146 YT-242 03-10-2019
9 Phạm Thị Như Quỳnh
Công tác Đoàn – Hội
Ứng dụng phần mềm Canva làm bảng Infographic trong công tác thông tin, tuyên truyền. 101 YT-229 02-10-2019
10 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
TỦ ĐỒ TỪ THIỆN 113 YT-259 08-10-2019
11 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
MỖI CƠ SỞ ĐOÀN MỘT VƯỜN CÂY 146 YT-262 09-10-2019
12 Nguyễn Minh Tuấn
Công tác Đoàn – Hội
Sắp xếp tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 69 YT-282 10-10-2019
13 CTY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
Công tác Đoàn – Hội
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN 609 YT-301 11-10-2019
14 Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội
Nâng cao chất lượng trong tổ chức sinh hoạt Chi đoàn 533 YT-302 12-10-2019
15 Nguyễn Hào Cang
Công tác Đoàn – Hội
một số hoạt động nhằm gây quỹ hoạt động của đoàn 83 YT-303 12-10-2019