Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 539
Giải pháp 1: Sử dụng một số giống cao su có khả năng thích ứng với vùng bất thuận Tây Nguyên: Giống: RRIV 205; RRIV 210; PB 312; PB 311 Vật liệu trồng (bầu cao su luyện rễ chất lượng cao).
Giải pháp 2: Thiết lập đai chắn gió: sử dụng một số loài cây thích hợp.
Giải pháp 3: Ép xanh cây trồng xen (ưu tiên cây họ đậu).
Giải pháp 4: Tủ ẩm (băng tủ ẩm/hạt giữ ẩm).
Giải pháp 5: Thí nghiệm các công thức phân bón khác nhau (hữu cơ hóa).
Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Trương Văn Hải
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Chế độ cạo tận thu trên cành với chiều dài miệng cạo ngắn (S/3U) kết hợp sử dụng dây dẫn mủ giúp tận thu tối ưu năng suất vườn cây trước khi thanh lý tái canh 534 YT-316 17/06/2021
2 Đoàn Nhân Luân
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Điều tra bệnh lá trên vườn cao su bằng flycam 389 YT-332 23/07/2021
3 NGUYỄN BÁ KHOÁT
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.
Tấm đậy chống tràn mủ cao su 295 YT-353 06/10/2021