Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Hiệu quả hệ thống lò sấy nhiệt cưởng bức mủ tờ RSS

Nguyễn Minh Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

1772 2 YT-289 10-10-2019
2

chế tạo máy vệ sinh đĩa - nón mủ latex

Nguyễn Minh Tuấn
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

635 1 YT-288 10-10-2019
3

Các phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành tham gia hoạt động phong trào thi đua trong công nhân lao động

Nguyễn Minh Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

955 2 YT-286 10-10-2019
4

Áp dụng Nhịp độ cạo thấp D4, D5 ở miệng cạo ngĩa tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

482 2 YT-285 10-10-2019
5

Hiệu quả tiết kiệm chi phí trong áp dụng thổi lá chống cháy bằng cơ giới

Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

417 2 YT-284 10-10-2019
6

Áp dụng cơ giới trong công tác xới ván, tủ bồn hàng năm trên vườn cây tái canh - Trồng mới

Nguyễn Minh Tuấn
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

534 YT-283 10-10-2019
7

Sắp xếp tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Nguyễn Minh Tuấn
Công tác Đoàn – Hội

367 YT-282 10-10-2019
8

Kết hợp hội nghị Người Lao động và Hội nghị Tiểu Ban Chỉ huy Thống nhất (cấp cơ sở)

Nguyễn Minh Tuấn
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)

340 YT-281 10-10-2019
9

Sáng kiến chế tạo hệ thống chiết rót quậy tự động

Kiều Đình Thoả
Sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su

673 YT-280 10-10-2019
10

Sáng kiến chế tạo máy cán mini

Kiều Đình Thoả
Sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su

662 YT-278 10-10-2019